ข้าพเจ้านางสาวพิยดา กะรัมย์  ประเภทบัณฑิตจบใหม่ เป็นผู้ปฏิบัติงานตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ MS01(3) หลักสูตรการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน

การปฏิบัติงานในเดือนเมษายน

ได้มีการลงสำรวจข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเก็บข้อมูลในครัวเรือนของเเต่ละหลังคาเรือนให้ครบถ้วนตามที่มีการตกสำรวจอยู่ และอบรมพัฒนาทักษะด้านการเงินเพิ่มเติมให้ครบตามชั่วโมงที่กำหนดแล้วเสร็จครบถ้วน  มีการนัดเข้าร่วมการประชุมคุยงานกับทางทีมงานของตำบลสูงเนินเพื่อตรวจสอบเอกสารติดตามความคืบหน้าที่ได้เเบ่งหน้าที่กันปฏิบัติงาน แบ่งงานกันในกลุ่ม และได้ให้ช่วยกันคีย์ข้อมูล 02 ที่ได้จากการลงสำรวจเก็บข้อมูลในเดือนที่ผ่านมา และเก็บในเดือนนี้ทั้งหมดเพื่อให้ได้ครบ 100% คีย์ลงในแบบฟอร์มของระบบ และได้ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อประโยชน์ในการเกษตรเพื่อดำเนินงานในเดือนถัดไป

ในการนี้ข้าพเจ้าจะนำข้อมูล ดังกล่าวส่งต่อส่วนกลาง เพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงสถิติและเขียนเรียบเรียงในเชิงวิชาการในลำดับต่อไป

VDO ประจำเดือนเมษายน ของตำบลสูงเนิน

อื่นๆ

เมนู