กระผม นาย ณรงค์ ประจันบาล  ผู้จ้างงานภาคประชาชน หลักสูตรด้านการทำธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อทำประโยชน์ด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน

กระผมและทีมงานตำบลสูงเนินร่วมกันลงพื้นที่ ทำธนาคารน้ำใต้ดิน บ้านทุ่งสว่าง ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

โดยพื้นที่บ้านทุ่งสว่าง  ตำบล สูงเนินนั้นมีชาวบ้านในหมู่บ้านได้มีความประสงค์ที่จะสร้างธนาคารน้ำใต้ดินจำนวนอยู่ที่ 14 หลุม

ผลจากการสำรวจพบว่าชาวบ้านในบางหลังมีวัสดุอุปกรณ์ในการทำธนาคารน้ำใต้ดินไม่เพียงพอ   ทางเราก็จะจัดหาวัสดุอุปกรณ์มาสนับสนุนแก่ชาวบ้านเพิ่มเติมมี ผ้าแยงเขียว ท่อ PVC ยางรถยนต์ และแนะนำหากหลังไหนมีอุปกรณ์ที่สามารถนำมาประยุกต์ใส่ลงไปได้  อย่างเช่น ลูกมะพร้าวแห้งเป็นเศษอิฐ  บล๊อค วัสดุก่อสร้าง ก็สามารถที่จะนำมาใส่ลงไปในหลุมได้

โดยในการทำธนาคารน้ำใต้ดินครั้งนี้ พบว่าชาวบ้านทุ่งสว่างมีความสนใจในการทำธนาคารน้ำใต้ดินเป็นอย่างยิ่ง  ได้ร่วมด้วยช่วยกันไม่ว่าจะเป็นผู้นำหมู่บ้านพร้อมทั้งพวกเราทีมงาน ตำบล สูงเนิน ตลอดจนทั้งชาวบ้านทุ่งสว่าง  ได้ร่วมมือช่วยกันทำธนาคารน้ำใต้ดิน จนสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี  ซึ่งในวันนี้เราทีมงานร่วมกับชาวบ้านทุ่งสว่างทำทั้งหมดจำนวน 14 หลุม

กระผมและทีมงานตำบลสูงเนินได้ลงพื้นที่สำรวจเก็บข้อมูล  พืชพื้นถิ่น  และเกษตรกรในท้องถิ่น  เพื่อเก็บข้อมูลCBD ให้ครบตามเป้าหมาย 1,000 เรคคอร์ดโดยลง ณ บ้านสีคิ้วตำบลสูงเนิน

อื่นๆ

เมนู