กระผม นาย ณรงค์ประจันบาล ประเภทประชาชน ตำบล สูงเนิน อำเภอ กระสังจังหวัด บุรีรัมย์

ในการปฏิบัติงานในเดือนธันวาคม 2554 นั้นได้ร่วมกับทีมงานสำรวจพื้นที่ที่จะทำการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพิ่มเติมโดยได้คัดเลือกหมู่บ้าน สราญโกนม.17 ตำบล สูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัด บุรีรัมย์

ซึ่งในการสำรวจพบว่าชาวบ้าน มีความประสงค์ที่จะสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อการเกษตรในครัวเรือนจำนวน 6 หลุมและหากทำแล้วพบว่ามีประโยชน์ในการเกษตรในครัวเรือนตามที่ทางทีมงาน ตำบล สูง เนินเราแนะนำไป ทางชาวบ้านจะทำเพิ่มเติมอีกในโอกาสต่อไปครับ

สำหรับในวันนี้ ทางกระผมและทีมงาน ได้ทำการขุดหลุมทำธนาคารน้ำใต้ดินจำนวน 6 หลุม โดยได้ร่วมกับทางผู้นำหมู่บ้านและชาวบ้านในชุมชนร่วมด้วยช่วยกันขุดหลุม ซึ่งในแต่ละหลุมนั้นบางหลุมหรือบางหลังคาเรือน ก็มีวัสดุอุปกรณ์เพียงพอในการทำธนาคารน้ำใต้ดิน แต่บางหลังก็ไม่เพียงพอซึ่งทางทีมงานของเราก็ได้จัดหาวัสดุอุปกรณ์มาสมทบสนับสนุนเพิ่มให้และได้ร่วมด้วยช่วยกันทำจนเสร็จทั้ง 6 หลุม

ซึ่งสรุปแล้วทางกระผมและทีมงานตำบล สูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัด บุรีรัมย์ ได้ทำการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินรวมทั้งสิ้นจำนวน 40 หลุมครับ

 

โดยทางกระผมและทีมงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจากโครงการการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อประโยชน์ในด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืนนั้น เมื่อได้ทำหลุมสาธิตให้กับชาวบ้านแล้วเมื่อชาวบ้านพบว่าเกิดประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นการทำให้พื้นดินที่อยู่ในบริเวณรอบนั้นเกิดความชุ่มชื้นจากน้ำที่กักเก็บอยู่ในดิน ทำให้เมื่อปลูกพืชผักสวนครัว ก็จะเจริญงอกงามเป็นอย่างดี โดยไม่ต้องใช้น้ำรดเป็นจำนวนมาก และหากทำบริเวณน้ำไหลผ่านอย่างเช่นน้ำไหลทิ้งจากการล้างจานหรือน้ำไหลทิ้งจากห้องน้ำ ก็จะสามารถลดน้ำเน่าเสียและทำให้ต้นไม้ยืนต้นบริเวณนั้นเกิดความงอกงามต้นมีความอุดมสมบูรณ์เขียวขจีตลอดทั้งปี

อื่นๆ

เมนู