กระผม นาย ณรงค์ประจันบาล  ประเภทประชาชน  ตำบล  สูงเนิน อำเภอ กระสังจังหวัด บุรีรัมย์

การปฏิบัติงานในเดือนธันวาคม 2564 นี้กระผมและทีมงาน U2T ตำบลสูงเนิน อำเภอ กระสังจังหวัด บุรีรัมย์

ลงพื้นที่บ้านสีคิ้วตำบล สูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัด บุรีรัมย์พร้อมคณะทีมงาน U2T ตำบล สูงเนิน อำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์และคณะอาจารย์ผุ้ดูแลโครงการคือ ท่าน

อจ. ปรีชา ปาโนรัมย์

อจ.บรรชา จันทรราช

อจ.พรพิมล รัตนาภรณ์

โดยท่านอาจารย์ทั้ง 3 ท่านได้ลงพื้นที่ เพื่อดูหลุมสาธิตนะบ้านสีคิ้วตำบล สูงเนิน จำนวน 3 หลุมซึ่งท่านอาจารย์ได้แนะนำหลังจากการสำรวจหลุมสาธิตแล้วว่าควรจะขุดในบริเวณที่มีสระน้ำใหญ่อยู่ห่างประมาณ 5-10 กิโลเมตรก็ได้ เพราะว่าน้ำชั้นใต้ดินจะวิ่งหากันทำให้เกิดความชุ่มชื้นในบริเวณที่ทำหรือจะให้ดีควรจะขุดหลุมลึกจนน้ำซึมและใส่เป็นท่อซีเมนต์วางใส่หินก้อนใหญ่ตาม เมื่อมีปริมาณน้ำวิ่งหากันเราก็สามารถที่จะสูบเอาน้ำในหลุมธนาคารน้ำใต้ดินมาใช้สอยได้

ซึ่งโดยสรุปแล้วทีมงาน U2T ตำบล สูงเนินอำเภอ กระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ของเราได้ทำการทำธนาคารน้ำใต้ดินบ้านหนองม่วงจำนวน 10 หลุม บ้านสีคิ้วจำนวน 10 หลุมบ้านสราญโกน จำนวน 14 หลุม และบ้านทุ่งสว่างจำนวน 6 หลุมรวมแล้วทีมงานสูงเนินทำการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินจำนวนทั้งหมด 40 หลุมครับ

อื่นๆ

เมนู