กระผมนาย ณรงค์ ประจันบาล ภาคประชาชนหลักสูตร MS01(3) การสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน
เนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ค่อนข้างรุนแรงทางทีมงานจึงได้ปรึกษาวางแผนการทำงานผ่านระบบออนไลน์
วันที่ 3 กรกฎาคมทีมงานตำบลสูงเนินทีมงานตำบลสูงเนินได้ลงพื้นที่ ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อสำรวจดูว่าครัวเรือนที่จัดทำการขุดสร้างธนาคารน้ำใต้ดินได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมไปถึงระดับไหนและสำรวจเพื่อความแน่ชัดว่าแต่ละหลังคาเรือนเหล่านั้นมีวัสดุอุปกรณ์ในการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินในแต่ละหลังคาเรือนอะไรบ้างโดยได้ทำการแนะนำว่าวัสดุอุปกรณ์ที่มีอยู่ในหลังคาเรือนตัวเองและนำมาปรับใช้ได้อย่างเช่น ลูกมะพร้าวแห้ง,เศษอิฐเศษหิน,จากการก่อสร้าง,ผ้าแยงเขียว ที่อาจจะมีอยู่ตามบ้านอยู่แล้วเป็นต้นซึ่งวัสดุอุปกรณ์เหล่านี้สามารถนำมาใช้ได้ส่วนยางรถยนต์หลังคาเรือนไหนที่ไม่มีทางทีมงานของเราจะจัดหามาสนับสนุนส่วนหลังคาเรือนไหนที่ไม่มีวัสดุอุปกรณ์อะไรเลยทีมงานจะได้จัดเตรียมเเละเช็คอุปกรณ์เพื่อการจัดหามาสมทบ
จากการลงพื้นที่ในครั้งนี้พบครัวเรือนที่ขุดหลุมสร้างธนาคารน้ำใต้ดินไว้แล้ว 3 หลุมทางทีมงานและกระผมจึงให้คำแนะนำว่าควรหาวัสดุมาปิดหลุมไว้
1.เพื่อป้องกันน้ำไหลลงหลุม
2.เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดจากการตกหลุม

อื่นๆ

เมนู