ดิฉัน นางสาวณิชาภัทร ก้อนเพชร ประเภท บัณฑิตจบใหม่ เป็นผู้รับจ้างงานของตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตรการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน MS01(3)

การปฏิบัติงานในเดือนกรกฎาคม 2564 ดิฉันและทางทีมงาน ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ทำการสำรวจพื้นที่บ้านหนองม่วง หมู่ 10 สำหรับหลังคาเรือนที่มีความประสงค์ที่จะร่วมทำโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน ซึ่งการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินในครั้งนี้มีจำนวน 10 หลุม ว่ามีความเหมาะสมสำหรับการสร้างหรือไม่

ทีมงาน ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ลงในพื้นที่บ้านหนองม่วง หมู่ 10 ติดตามความคืบหน้าการขุดหลุมสำหรับการสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน จำนวน 10 หลุม  ได้แนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับอุปกรณ์จะต้องเตรียมอุปกรณ์อะไรบ้างเช่น ขวดน้ำ ลูกมะพร้าวแห้ง เศษอิฐเศษหินจากการก่อสร้าง ผ้าแยง ยางรถยนต์เก่า เป็นต้น

อุปสรรคในการทำงานของเดือนนี้พบว่า ช่วงหน้าฝนทำให้เกิดปัญหาน้ำฝนไหลลงบ่อ และสถานการณ์ไวรัสโควิดในช่วงนี้ที่ระบาดหนักเป็นจำนวนมาก อาจทำให้การลงพื้นที่ยากลำบากมากขึ้น ทำให้การสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเกิดความล่าช้า แต่อย่างไรก็ตามทีมงานได้ให้คำแนะนำว่าควรหาวัสดุมาปิดหลุมไว้ และถมดินปากบ่อให้สูงขึ้นเพื่อป้องกันน้ำไหลลงหลุมได้บางส่วน

ได้รับผิดชอบในการกรอกข้อมูลการพัฒนาตำบลลงระบบ Google Forms กรอกข้อมูลตัวชี้วัด 14 ตัวชี้วัด(TSI)ลงในระบบPBM ไตรมาสที่ 2 เดือนกรกฎาคม และตัดต่อคลิปวิดีโอรายงานผลการปฎิบัติงานการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินประจำเดือน

ในการนี้ข้าพเจ้าจะนำข้อมูล ดังกล่าวส่งต่อส่วนกลาง เพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลในการลงพื้นที่ครั้งต่อไป

วิดีโอเดือนกรกฏาคม

https://youtu.be/0n5QqffAgpo

อื่นๆ

เมนู