1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาการจัดการ
  3. MS01(3) - ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง
  4. MS01(3) อาจารย์ที่ปรึกษาลงพื้นที่ตรวจสอบธนาคารน้ำใต้ดินแบบปิดเพื่อการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน เพื่อปิดโครงการ ประจำเดือนธันวาคม 2564

MS01(3) อาจารย์ที่ปรึกษาลงพื้นที่ตรวจสอบธนาคารน้ำใต้ดินแบบปิดเพื่อการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน เพื่อปิดโครงการ ประจำเดือนธันวาคม 2564

ดิฉัน นางสาวปราณี ระตาภรณ์ ประเภท ประชาชน  เป็นผู้รับจ้างงานของตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตรการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน MS01(3)

การปฎิบัติงานในเดือนธันวาคม 2564

วันที่ 17 ธันวาคม 2564 ทางอาจารย์ที่ควบคุมโครงการได้ลงพื้นที่ติดตามผลการปฏิบัติงานและทางทีมงานทุกท่านได้ลงพื้นที่พร้อมกับอาจารย์เพื่อตรวจสอบและติดตามความเรียบร้อยของธนาคารน้ำใต้ดินแบบครัวเรือนที่หมู่บ้านสีคิ้ว หมู่ที่ 18 ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 10 บ่อ เพื่อให้เกิดความเรียบร้อยและเป็นไปตามมาตรฐานของการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินทั้งหมด 40 บ่อ และได้ปิดโครงการธนาคารน้ำใต้ดินแบบครัวเรือนได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้จนสำเร็จ

ดิฉันและผู้ปฎิบัติงาน ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ติดต่อประสานงานไปยังผู้ใหญ่บ้านเพื่อขออนุญาตลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติงานเพื่อทำธนาคารน้ำใต้ดินแบบครัวเรือนในพื้นที่ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งทางทีมงานได้พากลุ่มคณะอาจารย์ลงพื้นที่ตรวจสอบและติดตามผลงานธนาคารน้ำใต้ดินจนเสร็จครบถ้วนตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

 

 

 

 


ธันวาคม ช่วง2

อื่นๆ

เมนู