ดิฉันนางสาวปนิดา  ศรีโสภา ประเภทนักศึกษา เป็นผู้รับจ้างงานของตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีมย์ MS01 (3) หลักสูตรการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน

            

ในช่วงของต้นเดือนพฤศจิกายน 2564 ดิฉันและทางกลุ่มทำงานได้เข้าไปประชุมเกี่ยวกับการคีย์ข้อมูลในระบบ CBD ในเดือนนี้ได้กรอกข้อมูใน U2T กรอก  CBD จะมีเรื่องพืชในท้องถิ่น  ผู้ที่อยากกลับบ้านในสถานการณ์โควิด  ที่พัก/โรงแรม   อาหารที่น่าสนใจประจำถิ่น  ร้านอาหาร  สัตว์ในท้องถิ่น สถานที่ท่องเที่ยว   เกษตรกรในท้องถิ่น  ภูมิปัญญาในท้องถิ่น  และแหล่งน้ำในท่องถิ่น

 

เเละดิฉันเป็นนักศึกษา จึงมีการเรียนการสอนในวันที่ลงพื้นที่ไม่สามารถลงพื้นร่วมกับทีมงานในวันนั้นได้จึงได้รับหน้าที่ในการกรอกข้อมูล CBD ลงใน U2t

เนื่องด้วยช่วงนี้มีการเกิดการระบาดของไวรัส (COVID-19 ) ก่อนจะลงพื้นที่ก็สวมใส่หน้ากากอนามัย เว้นระยะห่างลดการสัมผัสกัน ทำตามมาตรการ การเว้นระยะห่าง เพื่อใช้อุปกรณ์ร่วมกันใช้เสร็จเราก็ทำความสะอาดอุปกรณ์และล้างมือด้วยสบู่ และสเปรย์หรือเจลแอลกอฮอล์ค่ะ

 

อื่นๆ

เมนู