ดิฉันนางสาวปนิดา  ศรีโสภา ประเภทนักศึกษา   เป็นผู้รับจ้างของตำบลสูงเนิน  อำเภอกระสัง  จังหวัดบุรีรัมย์หลักสูตรการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั้งยืน MS01(3)

การปฏบัติงานในเดือนธันวาคม 2564 ช่วงที่ 2

ในช่วงวันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2564 ทางทีมงาน และทางคณะอาจารย์ประจำตำบลสูงเนิน  อำเภอกระสัง  จังหวัดบุรีรัมย์  ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบและติดตามการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินแบบครัวเรือน โดยแบ่งลงพื้นที่ตรวจสอบดังนี้ บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 10 จำนวน 10บ่อ , บ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ 7 จำนวน 14 บ่อ , บ้านสีคิ้ว หมู่ที่ 18 จำนวน 10 บ่อ และ บ้านสำราญโกน หมู่ 17 จำนวน 6 บ่อ รวมที่ได้ตรวจสอบและติดตามทั้งหมด 40 บ่อ ทางทีมงานได้ทำโครงการธนาคารน้ำใต้ดินแบบปิดเสร็จสิ้นทั้งหมด 40 บ่อ ครบตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้สำเร็จ

 

 

ขณะที่ลงพื้นที่ทีมงานได้ปฏิบัติตามกฏระเบียบและคำสั่งจากสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดในการป้องกันและควบคุมโรคโควิด -19 และทางชุมชนก็ให้ความร่วมมือกับทางเราเป็นอย่างดี จึงสามารถทำงานได้สำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้

อื่นๆ

เมนู