สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพิมพ์วิภา กันหาวรรณะประเภทบัณฑิตจบใหม่ ผู้ปฏิบัติงานตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตรการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน

การปฏิบัติงานในเดือนมิถุนายน 2564 นี้ คณะอาจารย์ได้มีการนัดประชุมทีมงานประจำเดือนเพื่อวางแผนการปฏิบัติงานในเดือนมิถุนายน ได้แนวทางการปฏิบัติงานดังนี้
1.ในเดือนมิถุนายน 2564 ลงพื้นที่สำรวจและสร้างธนาคารน้ำใต้ดินหมู่ 10 บ้านหนองม่วง
2.ให้ทีมงานลงพื้นที่สำรวจในแต่ละหลังคาเรือนที่ต้องการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินว่ามีพื้นที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินหรือไม่
3.ให้ทีมงานลงมือขุดบ่อเตรียมสร้างธนาคารน้ำใต้ดินในเดือนนี้มีเป้าหมายอย่างน้อย 10 บ่อ

 

ส่วนในการลงพื้นที่ปฏิบัติงานนั้น ดิฉันและทีมงานได้สำรวจพื้นที่ในแต่ละหลังคาเรือนที่มีความต้องการสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน และได้ครบ 10 หลังตามที่ตั้งเป้าไว้ และได้ลงมือขุดบ่อเพื่อเตรียมสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน

 

อุปสรรคในการทำงาน
จากการลงพื้นที่ขุดบ่อเตรียมไว้เพื่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินปรากฏว่า การขุดบ่อในช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนทำให้การขุดบ่อไว้นั้นไม่ได้ ซึ่งจะทำให้มีน้ำไหลลงขังในบ่อ จะต้องขุดแล้วลงมือทำเลย แต่ขาดอุปกรณ์ยังไม่ครบทำยังไม่ได้

อื่นๆ

เมนู