สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพิมพ์วิภา กันหาวรรณะประเภทบัณฑิตจบใหม่ ผู้ปฏิบัติงานตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตรการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน

       การปฏิบัติงานในเดือนพฤศจิกายน 2564
ดิฉันและทีมงานได้ลงพื้นที่ขุดบ่อเพื่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินที่บ้านทุ่งสว่างหมู่ที่ 7 ต.สูงเนิน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ และได้เตรียมวัสดุอุปกรณ์ไว้เพื่อจัดทำธนาคารน้ำใต้ดินทั้งหมด 14 บ่อ โดยในการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินนั้นดิฉันและทีมงานจะบรรยายให้ความรู้ถึงประโยชน์วิธีการทำและลงมือทำให้ชาวบ้านดูเพื่อนำไปใช้ในการสร้างต่อไปในภายภาคหน้าค่ะ  ดิฉันและทีมงานได้ลงพื้นที่สำรวจข้อมูล CBD ที่ทาง อว.ได้มอบหมายให้สำรวจให้ครบตามเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างต่ำตำบลละ 1,000  ของ ต.สูงเนิน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ โดยเสร็จสมบูรณ์

และที่ผ่านมาดิฉันและทีมงานได้สร้างธนาคารน้ำใต้ดินไปแล้วทั้งหมด 20 บ่อ โดยสร้างที่หมู่ 10 บ้านหนองม่วง 10 บ่อ และหมู่ 18 บ้านสีคิ้ว 10 บ่อ
จากการลงพื้นที่ปฏิบัติงานผลปรากฏว่าชาวบ้านเกิดสนใจและร่วมมือในการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินและอยากให้มีโครงการนี้ไปเรื่อยๆ

อื่นๆ

เมนู