สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพิมพ์วิภา กันหาวรรณะประเภทบัณฑิตจบใหม่ ผู้ปฏิบัติงานตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตรการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน

 

การปฏิบัติงานในเดือนธันวาคม 2564

ดิฉันและทีมงานได้ลงพื้นที่ขุดบ่อเพื่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินที่บ้านสำราญโกนหมู่ที่ 17 ต.สูงเนิน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ และได้เตรียมวัสดุอุปกรณ์ไว้เพื่อจัดทำธนาคารน้ำใต้ดินทั้งหมด 6 บ่อ โดยในการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินนั้นดิฉันและทีมงานจะบรรยายให้ความรู้ถึงประโยชน์วิธีการทำและลงมือทำให้ชาวบ้านดูเพื่อนำไปใช้ในการสร้างต่อไปในภายภาคหน้าค่ะ ดิฉันและทีมงานได้ลงพื้นที่สร้างธนาคารน้ำใต้ดินทั้งหมด 40 บ่อให้ครบตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ของ ต.สูงเนิน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ โดยเสร็จสมบูรณ์

โดยเดือนที่ผ่านๆมาดิฉันและทีมงานได้สร้างธนาคารน้ำใต้ดินไปแล้วทั้งหมด 34 บ่อ โดยสร้างที่หมู่ 10 บ้านหนองม่วง 10 บ่อ หมู่ 7 บ้านทุ่งสว่าง 14 บ่อ และหมู่ 18 บ้านสีคิ้ว 10 บ่อ

จากการลงพื้นที่ปฏิบัติงานผลปรากฏว่าชาวบ้านเกิดสนใจและร่วมมือในการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินและอยากให้มีโครงการนี้ไปเรื่อยๆ

อื่นๆ

เมนู