ดิฉันนางสาวพรรัตน์ดา ธรรมสารประเภทนักศึกษา เป็นผู้รับจ้างงานของตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีมย์ MS01 (3) หลักสูตรการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างย่งยืน

วันที่ 2 เดือนพฤศจิกายน 2564 ได้ไปไปชุมเกี่ยวกับcdb .ในเดือนนี้ได้กรอกข้อมูใน u2t กรอกcdbจะมีเรื่องพืชในท้องถิ่น ร้านอาหาร สัตว์ในท้องถิ่น สถานที่ท่องเที่ยว

เนื่องด้วยดิฉันเป็นนักเป็นนักศึกษา จึงมีการติดภาระกิจการเรียนในวันที่ลงพื้นที่ไม่สามารถลงพื้นร่วมกับทีมงานในวันนั้นได้จึงได้รับหน้าที่ในการกรอกข้อมูลCBD ในU2t

เนื่องด้วยช่วงนี้มีการเกิดการระบาดของไวรัส (COVID-19 ) ก่อนจะลงพื้นที่ก็สวมใส่หน้ากากอนามัย เว้นระยะห่างลดการสัมผัสกัน ทำตามมาตรการ การเว้นระยะห่าง เพื่อใช้อุปกรณ์ร่วมกันใช้เสร็จเราก็ทำความสะอาดอุปกรณ์และล้างมือด้วยสบู่ และสเปรย์หรือเจลแอลกอฮอล์ค่ะ

 

อื่นๆ

เมนู