ดิฉัน นางสาวพรรัตน์ดา  ธรรมสาร ประเภทนักษา เป็นผู้รับจ้างงานของตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีมย์ MS01 (3) หลักสูตรการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างย่งยืน

การปฏิบัติงานใน วันที่ 3 ดือนกรกฏาคม 2564 ดิฉันและทีมงานธนาคารน้ำใต้ดินได้รวมตัวกันลงพื้นที่สำรวจหลุ่มที่จะทำธนาคารน้ำใต้ดินได้นัดรวมกันที่บ้านหนองม่วง หมู่10 ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ดิฉันและทีมงานทุกคบได้สำรวจแต่ละหลังคาที่ประสงค์ทำโครงการว่าหลังไหนขุดบ่อแล้วหลังไหนยังไม่ขุดเราก็จะดำเนินการขุดบ่อให้เสร็จ

ดิฉันและทีมงานได้สำรวจหลังใหม่ที่ยังไม่ขุดเสร็จแล้ว พวกเราก็ไปสำรวจหลุมเก่าที่ขุดเสร็จก่อนแล้วพวกเราได้พบปัญหาจากธรรมชาตก่อนหน้านั้นมีฝนตกในหมู่บ้านฝนที่ตกนั้นชะล้างพวกดอนและกอนกิ้งไม้ไหลทับถมบ่อที่เราขุดเสร็จแล้ว ดิฉันและทีมงานเลยช่วยกันร่วมไม้ร่วมมือกันขุดบ่อขึ้นใหม่และหาล้อรถและแป้นไม้มาทับไว้เพื่อไม่ให้คนหรือสัตว์เกิดอุบัติเหตุได้

เนื่องด้วยช่วงนี้มีการเกิดการระบาดไวรัส (COVID-19 ) ก่อนจะลงพื้นที่ลงก็สวมแมสใส่หน้ากาก เว้นระยะห่างลดการสัมผัสกัน ทำตามมาตการการเว้นระยะห่าง เทื่อใช้อุปกรณืร่วมกันใช้เสร็จเราก็ทำความสะอาดอุปกรณืและล้างมือด้วยสบู่ และสเปย์หรือเจลแอลกอฮอล์

 

 

อื่นๆ

เมนู