ดิฉัน นางสาว รุ่งนภา ประเสริฐ เป็นผู้รับจ้างงานของตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ MS01 (3) หลักสูตรการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน  ในเดือนกรกฎาคม ดิฉันและทางทีมงาน ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ดำเนินการสำรวจพื่นที่เพื่อที่จะทำขุดหลุมเพื่อทำโครงการธนาคารน้ำใต้ดินโดยได้มีการวางแผนแบ่งกลุ่มและประชุมทีมก่อนการลงมือปฏิบัติงานทางทีมงานของตำบลสูงเนินมีการประชุมวางแผนและตกลงกันภายในทีม

ต่อมาได้มีการลงพื้นที่ขุดหลุมโดยทางทีมงานได้ช่วยกันขุดหลุมตามที่ได้แบ่งกลุ่มกันและยังมีชาวบ้านมาช่วยขุดด้วยในครั้งนี้ โดยการขุดปัญหาที่ทางทีมงานพบคือยิ่งขุดลึกน้ำยิ่งก็ออกมาและเนื่องจากช่วงนี้เป็นฤดูฝนทำให้มีน้ำขังตามหลุมที่ทางทีมงานขุดเสร็จแล้ว ซึ่งจะเป็นปัญหา. ทางทีมเราจึงได้เเก้ไขเเละผ่านปัญหาครั้งนี้ไปได้

 

 

 

อื่นๆ

เมนู