1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาการจัดการ
  3. MS01(3) - ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง
  4. MS01(3) อาจารย์ที่ปรึกษาลงพื้นที่ตรวจสอบธนาคารน้ำใต้ดินแบบปิดเพื่อการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน เพื่อปิดโครงการ ประจำเดือนธันวาคม 2564

MS01(3) อาจารย์ที่ปรึกษาลงพื้นที่ตรวจสอบธนาคารน้ำใต้ดินแบบปิดเพื่อการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน เพื่อปิดโครงการ ประจำเดือนธันวาคม 2564

ดิฉัน นางสาวรุ่งนภา ประเสริฐ ประเภท ประชาชน  เป็นผู้รับจ้างงานของตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตรการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน MS01(3)

การปฏิบัติงานในเดือนธันวาคม 2564

ดิฉันและทางทีมงาน ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบและติดตามการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินแบบครัวเรือน โดยมีพื้นที่ที่ดำเนินโครงการประกอบไปด้วยดังนี้ 1. บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 10 จำนวน 10 บ่อ  2. บ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ 7 จำนวน 14 บ่อ 3.บ้านสีคิ้ว หมู่ 18จำนวน 10 บ่อ และ 4.บ้านสำราญโกน หมู่ที่ 17 จำนวน 6 บ่อ รวมทั้งหมด 40 บ่อ

ทางดิฉันและทีมงานได้ทำโครงการธนาคารน้ำใต้ดินแบบปิดเสร็จสิ้นทั้งหมด 40 บ่อ ครบถ้วน โดยทางทีมงานจากโครงการการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อประโยชน์ในด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน

 

 

 

 


ธันวาคม ช่วง2

อื่นๆ

เมนู