1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาการจัดการ
  3. MS01(3) - ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง
  4. หลักสูตรการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน MS01 (3) ประจำเดือนกรกฏาคม 2564

หลักสูตรการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน MS01 (3) ประจำเดือนกรกฏาคม 2564

ดิฉัน นางสาวโสริยา  แก้วสอน  ประเภท บัณฑิตจบใหม่ เป็นผู้รับจ้างงานของตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์  MS01 (3) หลักสูตรการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน

ในเดือนกรกฎาคม ดิฉันและทางทีมงาน ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ดำเนินการสำรวจพื่นที่เพื่อที่จะทำขุดหลุมเพื่อทำโครงการธนาคารน้ำใต้ดินโดยได้มีการวางแผนแบ่งกลุ่มและประชุมทีมก่อนการลงมือปฏิบัติงานทางทีมงานของตำบลสูงเนินมีการประชุมวางแผนและตกลงกันภายในทีมว่าจะมีการแบ่งกลุ่มออกเป็น 3กลุ่ม ซึ่งจะมีกลุ่มบัณฑิต กลุ่มประชาชน และกลุ่มนักศึกษา ซึ่งได้มีการพูดคุยตกลงกันในที่ประชุมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  ว่าจะมีการลงพื้นที่สำรวจหลังคาเรือนที่จะทำการขุดหลุมเพื่อทำโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน โดยการลงสำรวจหลังคาเรือนในครั้งนี้ทางทีมงานทุกคนตกลงกันว่าจะลงพื้นที่ในบ้านหนองม่วง หมู่ที่ 10 ก่อน และการลงพื้นที่ในครั้งนี้ก็ได้รับความอนุเคราะห์จากผู้นำชุมชนในการลงพื้นที่สำรวจหลังคาเรือนที่มีความประสงค์ที่จะร่วมทำโครงการธนาคารน้ำใต้ดินกับเราในครั้งนี้ แต่ละหลังคาเรือนที่ประสงค์จะทำโครงการธนาคารน้ำใต้ดินกับเรานั้น ทุกหลังคาเรือนนั้นจะประสบพบกับปัญหาน้ำขังและน้ำเน่าเสียและยังส่งกลิ่นเหม็นไปทั่วบริเวณโดยรอบเนื่องจากน้ำไม่มีที่ระบายหรือระบายไม่ทันนอกจากนั้นยังมีฝนตกทำให้น้ำท่วมขังอีกด้วยทางชาวบ้านจึงมีความประสงค์ที่จะทำโครงการธนาคารน้ำใต้ดินในครั้งนี้

ต่อมาได้มีการลงพื้นที่ขุดหลุมโดยทางทีมงานได้ช่วยกันขุดหลุมตามที่ได้แบ่งกลุ่มกันและยังมีชาวบ้านมาช่วยขุดด้วยในครั้งนี้ โดยการขุดปัญหาที่ทางทีมงานพบคือยิ่งขุดลึกน้ำยิ่งก็ออกมาและเนื่องจากช่วงนี้เป็นฤดูฝนทำให้มีน้ำขังตามหลุมที่ทางทีมงานขุดเสร็จแล้ว ซึ่งจะเป็นปัญหาสำหรับทีมงานจะทำให้การขุดหลุมที่เสร็จแล้วจะต้องมีการสูบน้ำออกและต้องขุดดินเพิ่มเติม แต่ก็เป็นข้อดีเนื่องจากที่ตรงนั้นเป็นที่ที่ทางทีมงานของเราเลือกดีแล้วว่าเป็นที่ ที่น้ำจะไหลไปรวมกันและทำให้น้ำไหลลงไปในบ่อที่ทางทีมงานของเราได้ร่วมด้วยช่วยกันขุดทำให้น้ำไม่ท่วมที่อื่น

 

 

 

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู