1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาการจัดการ
  3. MS01(3) - ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง
  4. MS01(3) อาจารย์ที่ปรึกษาลงพื้นที่ตรวจสอบธนาคารน้ำใต้ดินแบบปิดเพื่อการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน เพื่อปิดโครงการ ประจำเดือนธันวาคม 2564

MS01(3) อาจารย์ที่ปรึกษาลงพื้นที่ตรวจสอบธนาคารน้ำใต้ดินแบบปิดเพื่อการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน เพื่อปิดโครงการ ประจำเดือนธันวาคม 2564

ดิฉัน นางสาวศุภลักษณ์  ซอมรัมย์ ประเภท ประชาชน  เป็นผู้รับจ้างงานของตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตรการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน MS01(3)

การปฏิบัติงานในเดือนธันวาคม 2564

ผู้ปฏิบัติงานตำบลสูงเนินได้ดำเนินการสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน จำนวน 40 บ่อ ครบตามเป้าหมายที่ทางโครงการได้กำหนดไว้ครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว ต่อมาได้เข้าร่วมการสรุปข้อมูลผลการดำเนินงานกับกลุ่มบัณฑิตในหลักสูตรของการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน

ต่อมาวันที่ 17 ธันวาคม 2564 อาจารย์ที่ปรึกษาที่รับผิดชอบของตำบลสูงเนินได้นัดลงพื้นที่สำรวจโครงการธนาคารน้ำใต้ดินแบบปิดว่าทางทีมงานทำสำเร็จลุล่วงด้วยดีหรือไม่ โดยอาจารย์ที่ปรึกษาได้ลงพื้นที่ติดตามและตรวจสอบผลการดำเนินการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินที่บ้านสีคิ้ว หมู่ที่ 18 ตำบลสูงเนิน  ซึ่งทางผู้ปฎิบัติงานได้ดำเนินการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินที่บ้านสีคิ้วจำนวนทั้งหมด 10 บ่อ และในส่วนที่เหลืออีก 30 บ่อ ได้แบ่งกันลงพื้นที่ติดตามและตรวจสอบการดำเนินการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินที่บ้านหนองม่วง หมู่ 10 จำนวน 10 บ่อ บ้านทุ่งสว่าง จำนวน 14 บ่อ และที่บ้านสำราญโกน จำนวน 6 บ่อ ซึ่งผลการติดตามและตรวจสอบการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินได้ผ่านตามมาตรฐานตามเป้าหมายที่ทางโครงการได้กำหนดไว้ทุกบ่อครบถ้วนสมบูรณ์

 

 

 

 


ธันวาคม ช่วง2

อื่นๆ

เมนู