1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาการจัดการ
  3. MS01(3) - ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง
  4. MS01(3) ต.สูงเนิน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ การสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืนประจำเดือนกันยายน 2564

MS01(3) ต.สูงเนิน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ การสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืนประจำเดือนกันยายน 2564

ผม นายธนกฤต พินัยรัมย์ ประเภท นักศึกษา เป็นผู้จ้างงานของตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตรการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน เนื่องด้วยสถานการณ์โควิดที่แพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องทำให้คณะทำงานของเราต้องปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์และปัจจัยสิ่งแวดล้อมอื่นๆ

ในปัจจุบันสถานการโควิดระบาดอย่างหนัก ทำให้การลงพื้นที่เป็นไปได้ยากจึงทำให้เดือนนี้ทีมงานธนาคารน้ำใต้ดินตำบลสูงเนินต้องประชุมหาวิธีในการปฏบัติงาน จึงจัดการประชุมออนไลน์เพื่อปรึกษาเเลกเปลี่ยนข้อมูลกัน โดยได้ข้อสรุปว่าคนที่อยู่ในพท้นที่จะดำเนินการต่อโดยการไปสำรวจและพูดคุยกับชาวบ้านว่าอาจจะมีการล้าช้าของการดำเนินงานและตรวจเช็คว่าชาวบ้านที่ลงชื่อกับทางเราเพื่อทำธนาคารน้ำใต้ดินมีใครมีความเสี่ยงบ้างเพื่อให้ปลอดภัยต่อทีมงานในการลงพื้นที่ครั้งต่อไป โดยตัวผมได้ทำหน้าที่ในการเช็คข้อมูลต่างๆเนื่องจากอยู่นอกพื้นที่และต้องไปรับการฉีดวัคซีนตามนโยบายของทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ทำให้ร่างกายไม่พร้อมในการเดินทางจึงขออนุญาติทีมงานปฏบัติงานภายในที่พัก

เดือนนี้จึงไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้เนื่องด้วยปัจจัยหลายอย่าง แต่ยังสามารถปฏิบัติงานได้ด้วยจำนวนคนที่น้อยลงและอยู่ในพื้นที่ แต่ทางเราจะพยายามหาวิธีในการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามกำหนดการที่วางไว้คือแล้วสร็จภายใน12เดือน

อื่นๆ

เมนู