1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาการจัดการ
  3. MS01(3) - ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง
  4. MS01(3) ต.สูงเนิน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ การสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืนประจำเดือนตุลาคม 2564

MS01(3) ต.สูงเนิน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ การสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืนประจำเดือนตุลาคม 2564

ผม นายธนกฤต พินัยรัมย์ ประเภท นักศึกษา เป็นผู้จ้างงานของตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตรการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน เนื่องด้วยสถานการณ์โควิดที่แพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องทำให้คณะทำงานของเราต้องปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์และปัจจัยสิ่งแวดล้อมอื่นๆ

จากสถานการณ์โควิด19 ภายในประเทศไทย ได้มีการผ่อนคล้ายทำให้ทีมงานธนาคารน้ำใต้ดินตำบลสูงเนินสามารถลงพื้นที่ปฏิบัติงานได้มากกว่าเดือนที่ผ่านมา ทำให้ทีมงานได้นัดกันลงพื้นที่แต่ยังอยู่ในการควบคุมภายใต้การปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานช่วงโควิด19 คือ ผู้ที่ฉีดวัคซีนครบโดสจึงจะสามารถลงพื้นที่ได้และต้องสวมหน้ากากอนามัยไว้ขนาดตลอดการปฏิบัติงาน

เดือนนี้เราได้ลงพื้นที่ทำธนาคารน้ำใต้ดินต่อจากเดือนที่แล้ว อันดับแรกประชุมหารือการทำงานว่าใครฉีดวัคซีนแล้วสามารถลงได้ แล้วใครที่สะดวกหาอุปกรณ์ในการทำธนาคารน้ำใต้ดิน เช่น ขวดน้ำ ยางรถและอื่นๆ ให้นำมาด้วย ต่อมาจึงนัดเวลาในการลงพื้นที่โดยรวมตัวที่บ้านของผู้ใหญ่บ้าน จากนั้นไปเช็คว่าหลุมที่จะทำธนาคารน้ำใต้ดินเป็นอย่างไรชำรุดเสียหายหรือไม่ จากการตรวจสอบสภาพหลุมสามารถทำธนาคารน้ำใต้ดินต่อได้อย่างไม่มีปัญหา จึงแบบหน้าที่กัน มีทำความสะอาดขวด เรียงลำดับสิงที่จะใส่แล้วก็นำไปวางในหลุมตามขั้นตอนแล้วเป็นอันเสร็จในแต่ละหลุม

และเอกสารที่ต้องปรับแก้อัปเดตให้ตรงกับความจริง ณ ปัจจุบัน ผมจึงไปมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ตึก24 ชั้น2 เพื่อนำเอกสารมาปรับแก้ให้ถูกต้องและอัปเดตเข้าสู่ระบบ U2T

อื่นๆ

เมนู