ดิฉันนางสาวธันศร นามผา ประเภทประชาชน เป็นผู้รับจ้างงานของตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตรการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืนMS01(3)

การดำเนินงานในเดือนกรกฎาคม 2564 จะปฏิบัติงานต่อเนื่องจากเดือนมิถุนายน นั่นก็คือการลงพื้นที่ดำเนินการขุดบ่อ เพื่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน เและได้จัดหาวัสดุเหลือใช้ต่างๆที่นำมาใช้ประโยชน์ในการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินไว้ ไม่ว่าจะเป็นขวดน้ำ เศษอิฐ เศษหิน หรือแม้กระทั่งลูกมะพร้าวที่เสียแล้ว การดำเนินงานการสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ยิ่งทำนาน ยิ่งทำเยอะ ยิ่งได้เยอะ อันดับแรกเลยคือได้พัฒนาชุมชนในพื้นที่ ให้ได้รับประโยชน์จากธนาคารน้ำใต้ดิน ได้ความสมัครสมานสามัคคีจากผู้ร่วมดำเนินงาน ได้ถ่ายทอดความรู้การสร้างธนาคารน้ำใต้ดินให้กับชุมชน ที่จะนำความรู้ไปสร้างและขยายเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืน

จากการดำเนินการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินในเดือนนี้ ได้บรรลุเป้าหมายตามที่คณะอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้ร่วมงาน ได้วางแผนการดำเนินการไว้ และจะดำเนินการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพิ่มขึ้นอีก เพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืนในชุมชนของตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

อื่นๆ

เมนู