กระผม นายวริทธิ์ธร  จินดาศรี ประเภท นักศึกษา  เป็นผู้รับจ้างงานของตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตรการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อใช้ประโยช์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน MS01(3)

     

กระผมและกลุ่มทำงานของตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ทำการสำรวจ และเก็บข้อมูล CBD ซึ่งเป็นข้อมูลเกี่ยวกับตำบลสูงเนินทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็น อาหารประจำถิ่น    แหล่งน้ำในท้องถิ่น   สถานที่ท่องเที่ยว  และที่พักในตำบล เป็นต้น  เเละข้อมูล CBD ต้องเพิ่มเติมให้ครบตามเป้าหมาย 1,000 เรคคอร์ด

เนื่องจากกระผมมีการเรียนการสอนในวันที่ลงพื้นที่ไม่สามารถลงพื้นร่วมกับทีมงานในวันนั้นได้จึงได้รับหน้าที่ในการกรอกข้อมูล CBD ลงใน U2T

 

อื่นๆ

เมนู