กระผม นายวริทธิ์ธร  จินดาศรี ประเภท นักศึกษา  เป็นผู้จ้างงานของตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตรการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อประโยชน์ทางการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน

 

การปฏิบัติงานประจำเดือนธันวาคม 2564

ทางทีมงานและอาจารย์ที่ปรึกษาประจำโครงการในตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้มีการลงพื้นที่สำรวจธนาคารน้ำใต้ดินแบบปิด เพื่อการเกษตรแบบยั่งยืนที่สร้างไปแล้วในแต่ละหมู่บ้าน โดยวันที่ 17 ธันวาคม ได้ลงพื้นที่สำรวจหลุมบ้านสีคิ้ว ได้เชิญวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้ และเชิญชาวบ้านในพื้นที่มาฟังการบรรยาย การลงพื้นที่ในวันนั้นผ่านไปได้ด้วยดี จำนวน  10 บ่อ

ทางทีมงานได้แบ่งกันลงพื้นที่ในหมู่บ้านอื่นๆ นอกเหนือจากที่อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการลงสำรวจ ตรวจติดตาม  ส่วนผมได้ลงพื้นที่บ้านหนองม่วง ไปจำนวน 10  บ่อ บ้านทุ่งสว่าง 14 บ่อ และบ้านสำราญโกน

เนื่องด้วยสถานการณ์โควิดที่แพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องทำให้คณะทำงานของเราต้องปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์และปัจจัยสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

 

 

อื่นๆ

เมนู