กระผม นายวริทธิ์ธร  จินดาศรี  ประเภท นักศึกษา เป็นผู้รับจ้างงานของตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์หลักสูตรการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน MS01(3)

ในเดือนกันยายนที่ผ่านมาทางกลุ่มเราได้ทำธนาคารน้ำใต้ดินบ้านหนองม่วง ตำบลสูงเนิน  อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ เสร็จเรียบร้อยแล้ว กลุ่มเราก็ได้มีการนัดทางทีมงานไปลงพื้นที่บ้านสีคิ้ว  ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง  จังหวัดบุรีรัรมย์ กันต่อ                    และได้ลงพื้นที่จัดเตรียมหาวัสดุอุปกรณ์ในการทำธนาคารน้ำใต้ดินกันก่อนวันที่จะทำจริงล่วงหน้า

 

       

เเละวันที่ลงพื้นที่ไปทำธนาคารน้ำใต้ดินในพื้นที่บ้านสีคิ้ว ก็ตกลงกันทำทั้งหมด 10 หลุม และได้ประชุมแบ่งทีมงานออกเพื่อไปปฏิบัติหน้าที่ ทั้งนี้ทีมงานได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านเป็นิย่างดีจึงทำให้การทำงานเป็นไปด้วยความราบรื่นทั้ง 10 หลุม

 

เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด 19  ทีมงานได้มีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19  และได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคทุกอย่าง

 

 

อื่นๆ

เมนู