ข้าพเจ้า นางสาวกชกร นุสันรัมย์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ (กพร) ผู้ปฏิบัติงานตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ  1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จากลงพื้นที่ปฏบัติงานประจำเดือนมิถุนายน มี 2 กิจกรรมดังนี้ 1. กิจกรรมโครงการ U2T  COVID WEEK  และ  2. กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนและการกระจายรายได้ ในตำบลลำดวน

1. กิจกรรมโครงการ U2T COVID WEEK ผู้ปฏิบัติงานตำบลลำดวนร่วมโครงการ U2T เข้าไปดำเนินกิจกรรม คือ กิจกรรมเชิงรุก และกิจกรรมเชิงรับมือ โดยกิจกรรมเชิงรุก คือ “รุกคลีนพื้นที่ เคลียร์เชื้อร้าย สร้างความปลอดภัยในชุมชน” โดยจะเน้นการเข้าไป เคลียร์พื้นที่ทำความสะอาด เพื่อป้องกัน และลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคในบริเวณพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อให้ทุกคนได้สามารถลงพื้นที่ เข้าไปปฎิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัย โดยมีกิจกรรมดังนี้

คลีนพื้นที่ เคลียร์เชื้อร้าย กำจัดเชื้อ ขจัดภัยโควิด โดย“วัดบ้านหนองพลวง หมู่ที่ 3” จะเป็นสถานที่แรก ที่เราจะเริ่มปฏิบัติภารกิจ เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับชาวบ้านและผู้ที่เข้าวัดปฏิบัติธรรม

    

สร้างเขตปลอดภัย ห่างไกลโควิด กิจกรรมต่อมาเป็นกิจกรรมเชิงรับมือ คือ “รวมพลังฉีดวัคซีน หยุดเชื้อเพื่อชาติ ลดการระบาดของโรค” โดยชาว U2T จะร่วมรณรงค์การฉีดวัคซีนเพื่อลดการระบาดโควิด และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ชาวตำบลลำดวน เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักถึงการป้องกันไวรัส Covid -19 การป้องกันตนเองมิให้สัมผัสกับโรคโดยการหลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัด เว้นระยะห่าง ล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ รวมถึงการสวมหน้ากากอนามัย เมื่อออกนอกสถานที่ และได้ทำการแจกแมสหรือหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ บ้านหนองพลวงหมู่ที่ 3 ตำบลลำดวน และประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับการฉีดวัคซีน และหลังฉีดวัคซีน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้ชุมชน ให้ชุมชนกลับมใช้ชีวิตกันอย่างปกติในเร็ววัน

     

ผู้ปฏิบัติงาน  U2T ตำบลลำดวน  ลงพื้นที่เข้าไปช่วยเหลือ ชาวบ้านที่กำลังเดือดร้อน หรือต้องการความช่วยเหลือ และตลอดทั้งสัปดาห์ จัดหาเครื่องมือให้พอและพร้อมกับสถานการณ์ และมอบน้ำดื่ม แจกแมสหรือหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ แก่ชาวบ้านตำบลลำดวน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลำดวน

     

2. ต่อมากิจกรรมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนและการกระจายรายได้ ในตำบลลำดวน ณ โครงการส่งเสริมศิลปาชีพ ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ทางอาจารย์ที่ผู้ที่รับผิดชอบโครงการและทีมผู้ปฏิบัติงาน ได้รับเกียรติจากอาจารย์ทัศนียา นิลฤทธิ์ และคุณกรรณฑิมา พันธ์ศรี ที่มาบรรยายและให้ความรู้เชิงปฏิบัติการในพิธีฝึกอบรม ในครั้งนี้ แบ่งกลุ่มเป้าหมาย 7 กลุ่ม จำนวน 30 คน ได้แก่ กลุ่มแกะลาย กลุ่มทอผ้าบ้านยาง  กลุ่มทอผ้าบ้ากระเจา กลุ่มทอผ้าบ้านบุ  กลุ่มทอผ้าและกลุ่มสตรีบ้านลำดวน  กลุ่มทอผ้าบ้านศรีสนวน  และกลุ่มทอผ้าบ้านไทรทอง  ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ การย้อมสีธรรมชาติ การย้อมสีให้ สีสดและสีไม่ตกการทำน้ำยาโปรตีนไหม และขั้นตอนการอาบน้ำยาโปรตีนไหมใช้สำหรับผ้าไหม ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้

     

การย้อมสี

  1. น้ำส้มสายชู 20 มล.
  2. สีเคมี 12 ซอง
  3. ซันไลต์ 1 ช้อนโต๊ะ
  4. เส้นไหม 1 กก.

ขั้นตอนการย้อมสี

ต้มน้ำอุ่นแล้วนำสีมาละลาย พอละลายเข้ากันแล้วใส่น้ำส้มสายชูลงไป ผสมให้เข้ากัน แล้วนำเส้นไหมมาลงแช่ แล้วบีบนวดเส้นไหม แล้วนำมาใส่หม้อต้ม กลับเส้นไหมไปมา ให้ความร้อนเข้ากันกับเส้นไหมและให้สีสม่ำเสมอ ประมาณ 30 นาที แล้วนำเส้นไหมไปล้างน้ำซันไลต์ พอล้างเสร็จแล้วก็นำไปล้างน้ำเปล่าอีก 2 – 3 ครั้ง แล้วนำขึ้นมาบิดให้ หมาด ๆ สุดท้ายนำเส้นไหมไปกระตุกให้แห้ง

 

    

 

อื่นๆ

เมนู