ข้าพเจ้า นางสาวกชกร นุสันรัมย์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ (กพร) ผู้ปฏิบัติงานตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ  1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จากลงพื้นที่ปฏบัติงานประจำเดือนกรกฏาคม 

“การทำผลิตภัณฑ์น้ำยาซักผ้าไหม จากเส้นไหม”

ประโยชน์และสรรพคุณ Silk Protein Liquid Soap ด้วยสรรพคุณของโปรตีนไหม  (Silk Protein) หรือเซริซีน (Sericin) ที่สกัดได้จากรังไหม เซริซีน มีสารสำคัญบางชนิดที่ช่วยป้องกันผิดแห้ง ลดการเจริญเติบโตของไวรัส มีสารต้านไวรัส อีกทั้งกรดอามิโน 16-18 ชนิด จาการวิจัยพบว่า เซริซีน มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ยับยั้งการทำลายเซลล์ โดย oxygen free radicals ผลิตภัณฑ์ซักผ้าไหม จากเส้นไหม จุดเด่นสำคัญคือการใช้โปรตีนไหมบ้านแท้ ปลอดภัยไม่มีสารอันตราย เมื่อใช้แล้วทำให้ผ้าไหม มีสีสดสวยผ้าไม่หงอก สปริงตัว สามารถซ่อมแซมเส้นใยผ้า คืนความนุ่นของผ้าไหม ต้านเชื้อแบคทีเรียบางชนิดซึ่งเป็นสาเหตุของ โรคผิดหนัง เมื่อสวมใส่แล้วทำให้รู้สึกเย็นสบายไม่อับชื้น

 

 
 

ทีมผการันดูลได้จัดกิจกรรมสังเคราะห์ข้อมูล SWOT analysis ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายและผู้นำชุมชนทั้ง 18 ชุมชนพบว่า จุดแข็ง เป็นชุมชนที่มีวัฒนธรรมขแมร์ มีแหล่งน้ำธรรมชาติที่สำคัญคือ ลำชี ลำห้วยเจมิง  มีการทอผ้าไหม มีดนตรีกันตรึม ประดิษฐ์กันชู และจุดอ่อน ผ้าไหมยังไม่ได้มาตรฐาน ไม่มีช่องทางการจำหน่าย สินค้าไม่หลากหลายและไม่มีคนรู้จักตำบลลำดวน โอกาส มีหน่วยงานภาครัฐเข้าไปหนุนเสริม ผู้นำชุมชนและชาวบ้านส่วนใหญ่มองหาทางเลือกที่จะสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้เกิดขึ้นในชุมชน ซึ่งหนึ่งในทางเลือก คือ การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยใช้ทรัพยากรในชุมชนเป็นฐาน และอุปสรรค สินค้าทางการเกษตรราคาตกต่ำ ขาดตลาดรองรับ ชุมชนยังขาดความรู้เรื่องรูปแบบการท่องเที่ยวที่ชัดเจนและเหมาะสมกับบริบทของชุมชน

จากข้อมูลดังกล่าว จะเห็นได้ว่าตำบลลำดวนมีจุดแข็งและโอกาสที่จะสามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรมได้ การพัฒนาและส่งเสริมศิลปวัฒธรรม พัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยงเชิงสร้างสรรค์ ได้แก่ กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ กิจกรรมพายเรือโบราณ กิจกรรมงมหอยจำบอง กิจกรรมเดินป่าล่าเห็ด กิจกรรมขี่ทุยลุยชี กิจกรรมวิถีเขมรขแมร์แฟชั่น กิจกรรมกันชู รูโชง กิจกรรมเห็นหนอนน้องไหม และกิจกรรมทำสบู่รังไหม โดยเน้นการเสริมองค์ความรู้ให้คนชุมชนสามารถอยู่ร่วมกันกับสิ่งเเวดล้อมได้อย่างสมดุลและยั่งยืน

กิจกรรมการแข่งขันHackathon ทีม U2T ตำลลำดวน ทีม “ผการันดูล” ได้รับการคัดเลือก 1 ใน 3 เข้าร่วม  39  ทีม  เป็นตัวแทนของราชภัฏบุรีรัมย์ และในวันที่ 17 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา ทางทีมงานได้ทำการแข่งขันผ่านเป็นที่เรียบร้อย  ซึ่งทางเราก็ได้นำเสนอได้อย่างสมบูรณ์ เพราะทีมงานของเราได้ลงมือสำรวจ ปฏิบัติงานลงพื้นที่ตำบลลำดวน จนมาเป็นทีมงานเข้มแข็งที่มีคุณภาพและสามาถนำชุมชนก้าวสู่ความเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้อย่างเต็มที่

   

 

อื่นๆ

เมนู