1. หน้าแรก
 2. คณะวิทยาการจัดการ
 3. MS02 - ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง
 4. MS02 -โครงการจัดการน้ำตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง​ (ธนาคารน้ำใต้ดิน) หมู่ 8​ บ้านประดู่​ ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

MS02 -โครงการจัดการน้ำตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง​ (ธนาคารน้ำใต้ดิน) หมู่ 8​ บ้านประดู่​ ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

 

การปฏิบัติงานลงพื้นที่ดำเนินโครงการฯ ประจำเดือน เมษายน  ในพื้นที่ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

วันที่ 29 มีนาคม 2564 ได้ร่วมมือกับทาง องค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน ทำธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบปิด

ธนาคารน้ำใต้ดิน คือ การนำน้ำไปเก็บที่ชั้นใต้ดินในชั้นหินอุ้มน้ำ เหมือนกับเวลาที่ได้โบนัสแล้วคุณฝากเงินไว้กับธนาคาร วันไหนที่เดือดร้อนเรื่องเงิน คุณก็สามารถนำเงินที่เก็บออมไว้มาใช้ได้ ซึ่งธนาคารน้ำใต้ดินก็เหมือนกัน ช่วงหน้าฝนที่มีน้ำมาก ธนาคารน้ำใต้ดินจะช่วยดูดซับน้ำเพื่อนำไปกักเก็บไว้ที่ชั้นหินอุ้มน้ำ เมื่อถึงช่วงหน้าแล้ง คุณก็สามารถสูบน้ำมาใช้ได้

หลักการของธนาคารน้ำใต้ดิน บรรยายหลักการธนาคารน้ำใต้ดินว่า มี 2 รูปแบบ คือ

 1. ธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด สำหรับใช้แก้ไขปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง สามารถนำน้ำมาใช้ประโยชน์เพื่อการเกษตร เพื่อการอุปโภค บริโภค และภาคอุตสาหกรรมทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ
 2. ธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด ใช้แก้ไขปัญหาการระบายน้ำ น้ำเน่าเสีย ทั้งในครัวเรือนและพื้นที่การเกษตร

ได้ร่วมมือกับทาง องค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน ทำธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบปิด

อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำธนาคารน้ำใต้ดิน (ระบบปิด) มีดังนี้

 1. หินใหญ่คละขนาด (หินลิปแลป) ขนาด 15-30 เซนติเมตร
 2. หินย่อยขนาดเล็ก (3/4)
 3. ผ้ามุ้ง หรือผ้าตาข่าย หรือจีโอเท็กซ์ไทล์
 4. ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว หรือ 3 นิ้ว ความยาวประมาณ 2 เมตร
 5. ท่อพีวีซีสามทาง หรือท่อพีวีซีตัวแอล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว หรือ 3 นิ้ว

   

ส่วนขั้นตอนการทำแบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอนด้วยกัน ดังนี้

 1. สำรวจจุดรวมน้ำหรือจุดที่พบน้ำท่วมขัง โดยขุดบ่อให้ทะลุชั้นดินเหนียว ขนาดแล้วแต่ธรณีวิทยาของแต่ละพื้นที่ ขนาดกว้าง 1.5 เมตร ยาว 1.5 เมตร ลึก 1.5 เมตร (ตามความเหมาะสมแต่ละพื้นที่)
 2. ตั้งท่อ PVC (ท่ออากาศ) ตรงกลางบ่อ 90 องศา พร้อมนำวัสดุ เศษอิฐ หิน หรือเศษวัสดุที่ไม่ย่อยสลายขนาดพอเหมาะใส่ลงในบ่อ (เศษวัสดุต้องไม่ปนเปื้อนสารเคมี) สูงประมาณ 1.30 เมตร
 3. นำผ้าตาข่ายมุ้งเขียว หรือผ้าสแลน ปูทับด้านวัสดุหยาบ (เป็นการกรองวัสดุที่ไหลมากับน้ำไม่ให้ลงไปในบ่อธนาคารน้ำใต้ดิน และป้องกันไม่ให้หินเกล็ดหล่นในช่องว่างของวัสดุหยาบ)
 4. นำหินขนาดเบอร์ 1 (3/4) โรยทับบนผ้ามุ้งหรือผ้าสแลนจนเสมอปากบ่อ หนา 10-20 เซนติเมตร (ป้องกันเศษใบไม้ ใบหญ้า ตะกอนดิน ไม่ให้ลงไปอุดตันวัสดุหยาบ)

จากการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินต้นแบบจำนวน 10 หลังคาเรือน เห็นได้อย่างชัดเจนในเรื่องการจัดการปัญหาเรื่องน้ำทิ้ง น้ำเน่าเสียน้ำทิ้งในครัวเรือนเกิดกลิ่นเน่าเหม็น อีกทั้งขาดการบริหารจัดการที่ถูกต้องก่อให้เกิดการรบกวนเพื่อนบ้าน  ทางองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวนจึงได้เล็งเห็นปัญหาและได้นำเอาธนาคารน้ำใต้ดินมาใช้ในการแก้ไขปัญหานี้ ทั้งนี้ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

           

 

ภาพวีดีโอกิจกรมมต่างๆ

https://www.youtube.com/watch?v=iBS_APkrNe4

อื่นๆ

เมนู