การปฏิบัติงานลงพื้นที่ดำเนินโครงการฯ ประจำเดือน กันยายน ในพื้นที่ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ในโครงการเพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  ได้ดำเนินการดังนี้

 1. ได้ร่วม กิจกรรม U2T Matching Day ในวันที่ 30 สิงหาคม 2564 ทีมที่เข้ารอบระดับประเทศ 40 ทีม U2T ที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายกับ 20 หน่วยงาน ภายใต้กระทรวง อว. จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ ทีมผการันดูล ได้จับคู่กับ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)

 1. ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูล  ซึ่งข้าพเจ้าได้อยู่ในทีมสำรวจเก็บข้อมูลประเพณีและความเชื่อ ของคนไทยเชื้อสายเขมร ในพื้นที่ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ซึ่งเป็นชุมชนเชื้อสายเขมรขนาดใหญ่ที่ยังคงอนุรักษ์และสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน  โดยได้รับความเมตตาให้ข้อมูลจากพระวัดยาง และปราชญ์ชุมชน โดยข้อมูลที่ได้จากการสอบถามเป็นข้อมูลเกี่ยวกับประเพณีทั้ง 12 เดือน ของคนเชื้อสายเขมร ซึ่งจะคล้ายคลึงกับประเพณีฮิต 12 ของคนเชื้อสายลาว และประเพณี 12 เดือนของคนไทยภาคกลาง แต่ลักษณะทางภูมิศาสตร์และบริบทของสังคมที่มีความแตกต่างกันจึงมีรูปแบบจัดจัดกิจกรรมที่แตกต่างกันไป โดยประเพณีทั้ง 12 เดือนของคนเชื้อสายเขมรในพื้นที่ตำบลลำดวน มีดัง

 • เดือน 1 ธันวาคม หรือ แคเมียก : เล่นแม่มด, เล่นบังบ็อด เป็นการละเล่นที่เกี่ยวกับความเชื่อความในเรื่องการรักษาโรคภัยไข้เจ็บและขับไล่สิ่งชั่วร้ายทั้งไม่สามารภมองเห็นได้
 • เดือน 2 มกราคม หรือ แคบเบาะ : เล่นแม่มด, เล่นบังบ็อด เป็นการละเล่นที่เกี่ยวกับความเชื่อความในเรื่องการรักษาโรคภัยไข้เจ็บและขับไล่สิ่งชั่วร้ายทั้งไม่สามารภมองเห็นได้
 • เดือน 3 กุมภาพันธ์ หรือ แคเมียกทม : แซนเนียะตา เป็นเซ่นไหว้บูชาหลักบ้านหรือสิ่งที่เคารพนับถืบประจำหมู่บ้าน
 • เดือน 4 มีนาคม หรือ แคประกุน : นิยมแต่งงาน
 • เดือน 5 เมษายน หรือ แคแจด : เล่นตรุษ วันขึ้นปีใหม่ ถือว่าในช่วงแคแจถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ของคนไทยเชื้อสารเขมร ซึ่งในแต่ละปีจะไม่ตรงกันโดยจะมีการเรือมตรด เพื่อที่จะนำเงินไปถวายเป็นปัจจัยในการพัฒนาศาสนาสถาน และมีการขนทรายเข้าวัดแล้วนำมาก่อเป็นเจดีทราย ทั้งยังมีการสรงน้ำพระ(ซรองตึกเปรียะ)และรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่
 • เดือน 6 พฤษภาคม หรือ แคปิสาข : แซนเนียะตา(นิยมบวชลูกหลาน)
 • เดือน 7 มิถุนายน หรือ แคเจส : ฤดูไถว่าน ปลูกข้าว
 • เดือน 8 กรกฎาคม หรือ แคอาสาท : เข้าพรรษา ทำบุญ
 • เดือน 9 สิงหาคม หรือ แคสราบ : ฤดูกาลทำนา
 • เดือน 10 กันยายน หรือ แคพอระบ็อท : บุญเดือน 10 ระเดาว์เบ็นทม(ทำบุญอุทิศให้ผู้ตาย) ถือเป็นประเพณีที่แสดงถึงความกตัญญูกตเวที ต่อบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว มีนำเครื่องไหว้ต่างๆ นำมาแซนโฎนตา เพื่อให้บรรพบุรุษได้รับประทาน ทั้งยังเป็นนัยที่ทำให้ลูกหลานที่ไปทำงานอยู่ที่ต่าง ๆ ได้กลับมาพบปะพูดคุยกันในครอบครัว
 • เดือน 11 ตุลาคม หรือ แคอาสุจ : บุญออกพรรษา ตักบาตรเทโว
 • เดือน 12 พฤศจิกายน หรือ แคกระเดิก: บุญลอยประทีป, ปังออกเปรียะแค

ทั้งในประเพณีและความเชื่อต่างๆ ยังต้องมีเครื่องประกอบในการประกอบพิธีที่หลากหลาย แต่ที่ขาดไม่ได้อีกหนึ่งก็คือ ขนม  เป็นของหวานที่ใช้ประกอบเครื่องเซ่นไหว้ในทุกประเพณี โดยขนมแตละอย่างในชุมชนจะมีชื่อเรียกเป็นภาษาท้องถิ่น  ส่วนใหญ่ขนมในท้องถิ่นที่ชาวบ้านนิยมทำกันในชุมชนตำบลลำดวน มีหลากหลายอย่างตามเทศกาลประเพณี เช่น นมเนียล , อันสอมออบ, ข้าวต้มมัดใบมะพร้าว (อันสอมโดง), อันสอมกะบ็อง, นมโก, นมตะลาจ, นมตะนอด, นมเนียงเล็ด(ขนมนางเล็ด), นมเลือจ, นมก็อบสะกอ, นมลวด, นมกันจ็อบ, นมกันเตรือม, นมกง, นมโชค, นมกันตางตาง, นมมุก, นมปวด, นมโกรจ, นมกรก, นมเวือรพอม, นมทะเลิมกระแบ็ย, นมรันเจก, นมดอกจอก, นมบายกรีม เป็นต้น

วิดีโอประจำกลุ่ม

Tags: , ,

อื่นๆ

เมนู