1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาการจัดการ
  3. MS02 - ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง
  4. MS02 : ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน ร่วมกับชาวบ้านกระเจาปรับปรุงภูมิทัศน์และทัศนียภาพให้สวยงาม วันที่ 5 ธันวาคม 2564 น้อมรำลึกและทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลในหลวงรัชกาลที่ 9 ประจำเดือนธันวาคม 2564

MS02 : ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน ร่วมกับชาวบ้านกระเจาปรับปรุงภูมิทัศน์และทัศนียภาพให้สวยงาม วันที่ 5 ธันวาคม 2564 น้อมรำลึกและทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลในหลวงรัชกาลที่ 9 ประจำเดือนธันวาคม 2564

สวัสดีค่ะ ดิฉัน นางสาวสุพัชชา สอนรัมย์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

MS02 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนและการกระจายรายได้ในตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ได้แก่ อาจารย์ปิติวรรณ ฝ้ายโคกสูง อาจารย์วณิชา แผลงรักษา อาจารย์ปัทมาวดี วงษ์เกิด และดร.วิษณุ ปัญญายงค์

สำหรับการปฏิบัติงานลงพื้นที่ดำเนินโครงการประจำเดือน ธันวาคม

   

“5 ธันวาคม”  เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และวันชาติกับวันพ่อแห่งชาติ ทีมงาน U2T ตำบลลำดวน ได้ร่วมมือกับผู้ใหญ่บ้าน ไกรวุฒิ ยาวิรัมย์ และชาวบ้านบ้านกระเจา หมู่ที่ 7 ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 60 กว่าคน จัดกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ บำเพ็ญประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศลในหลวงรัชกาลที่ 9 ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบหมู่บ้านกระเจา กิจกรรมทำความสะอาด เก็บกวาดขยะ  ตัดแต่งกิ่งไม้ ตัดหญ้า โดยมีการจัดเตรียมดอกไม้ที่มีสีเหลืองคือ ดอกดาวเรืองจำนวน 180 ต้น และดอกทองอุไรจำนวน 20 ต้น ร่วมกันพัฒนาและปลูกดอกไม้เพื่อสร้างความสวยงาม และปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบหมู่บ้านกระเจา เพื่อให้แลดูสะอาด สวยงาม เป็นชุมชนที่น่าอยู่ การจัดกิจในครั้งนี้ ถวายเป็นพระราชกุศลในหลวงรัชกาลที่ 9 และให้ชาวบ้านสร้างความรัก ความสามัคคี ความมีส่วนร่วม มีจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม

 

อื่นๆ

เมนู