การปฏิบัติงานลงพื้นที่ดำเนินโครงการฯ ประจำเดือน ธันวาคม ในพื้นที่ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  ได้ดำเนินการดังนี้

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2564  ข้าพเจ้าได้จัดบูธนิทรรศการแสดงผลงานทีมผการันดูลทีม ในงาน “พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การส่งเสริมและผลักดันนวัตกรรมเพื่อการศึกษาสำหรับภูมิภาค ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 11 สถาบัน ร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ณ ห้องประชุมพิมานราชพฤกษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

เป็นการนำผลงานการร่วมมือของทีมผการันดูลกับ NECTEC ในการช่วยเหลือพัฒนาพื้นที่ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ในโครงการ U2T เป็นการนำเอาแอพลิเคชันนวนุรักษ์ และมิวเซียมพูล ไปใช้ในการดำเนินกิจกรรมการท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลลำดวน จนทำให้เกิดผลสัมฤทธิ์กับพื้นที่เชิงประจักษ์ในการใช้แอพพลิเคชัน

นวนุรักษ์ คือ แพลตฟอร์มในการประชาสัมพันธ์ เป็นซอฟท์แวร์แพลตฟอร์มเพื่อการจัดเก็บข้อมูลทางวัฒนธรรมและความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อให้ชุมชนหรือหน่วยงานสามารถจัดเก็บข้อมูลได้ด้วยตัวเองเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยอนุรักษ์ให้ข้อมูลวัฒนธรรมและความหลากหลายทางชีวภาพท้องถิ่น ยังคงสามารถคงอยู่ได้อย่างยั่งยืนและเข้าถึงได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น เพื่อคงไว้ซึ่งองค์ความรู้ของท้องถิ่น

“Museum Pool” (มิวเซียม พูล) เป็นแอปพลิเคชันเพื่อตอบโจทย์นักท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม ตัวช่วยในการนำชมพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทยผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ส่วนตัว เช่น โทรศัพท์มือถือหรือแทปเล็ต ทั้งในรูปแบบการชมพิพิธภัณฑ์ในสถานที่จริง ซึ่งผู้เข้าชมสามารถดูเนื้อหาของวัตถุจัดแสดงแบบละเอียดได้ โดยการอ่าน QR code ที่ติดอยู่กับวัตถุ โดยเนื้อหาดังกล่าวประกอบด้วย ภาพ เสียง และวีดิทัศน์ ซึ่งผู้ชมสามารถรับทราบข้อมูลเบื้องต้นของวัตถุจัดแสดงได้ รวมทั้งสามารถศึกษาข้อมูลจากหลายพิพิธภัณฑ์ได้ในแอปพลิเคชันเดียว เพิ่มความสะดวก ความรวดเร็ว และตรงกับความต้องการในการวางแผนการท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของนักท่องเที่ยวยุคใหม่

Tags: ,

อื่นๆ

เมนู