ดิฉันนางสาวดลพร ท่าประโคน ลูกจ้างโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ดำเนินงานตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ทีมงานตำบลลำดวนได้ลงพื้นที่ไปสำรวจเกี่ยวกับประเพณีประจำปีในแต่ละเดือนของชุมชนตำบลลำดวน เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์และพัฒนาชุมชนในด้านการท่องเที่ยวและส่งเสริมประเพณีประจำของตำบล โดยการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการเผยแพร่ไปยังผู้ที่สนใจ  ซึ่งได้แก่

เดือน ๑   เล่นแม่มด,เล่นบังข๊อด      เดือน ๒  เล่นแม่มด,เล่นบังข๊อด

ประเพณี เล่นแม่มด,เล่นบังข็อด เป็นพิธีกรรมที่จัดขึ้นเพื่อรักษาอาการเจ็บป่วยหรือปัดเป่าสิ่งชั่วร้าย

เดือน ๓  แซนเนี่ยตา

ประเพณีแซนเนี่ยตา เป็นประเพณีที่ลูกหลานจะอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผีบรรพบุรุษ ปู่ย่า ตายาย พ่อแม่ ให้ได้รับผลบุญกุศลที่อุทิศไปทำให้บวงกรรมมีความบรรเทาเบาบางลง

เดือน ๔  นิยมแต่งงาน

เดือน ๕  เส้นตรุษจีน,วันปีใหม่       เดือน ๖  แซนเนียะตา

เดือน ๗  ฤดูไถว่าน,ปลูกข้าว          เดือน ๘  เข้าพรรษา,ทำบุญ

เดือน ๙  ฤดูการทำนา                     เดือน ๑๐ บุญเดือน ๑๐ ทำบุญให้ผู้ที่ล่วงลับ

เดือน ๑๑  บุญออกพรรษา,ตักบาตรเทโว

เดือน ๑๒  บุญลอยประทีบ บังออกเปรียแท

 

อื่นๆ

เมนู