ดิฉันนางสาวดลพร ท่าประโคน ลูกจ้างโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ดำเนินงานตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ทีมงานตำบลลำดวนได้มีการจัดอบรมให้กับกลุ่มทอผ้าของชุมชนตำบลลำดวน จัดที่ โครงการส่งเสริมศิลปาชีพ
ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

โดยมี คุณสุริสา มุ่งดี มาเป็นวิทยากร ในการจัดอบรมได้มีการนำผ้าทอที่เหลือใช้มาแปรรูปเป็นพวงกุญแจ ได้แก่ พวงกุญแจดอกทิวลิป และพวงกุญแจดอกลำดวน เป็นการนำเศษผ้าทอที่เหลือใช้มาแปรรูปเป็นของใช้ที่สามารถสร้างรายได้เสริมให้กับคนในชุมชนได้

อื่นๆ

เมนู