1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาการจัดการ
  3. MS02 - ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง
  4. กิจกรรมส่งเสริมการดูแลความสะอาด ศูนย์สุขภาพชุมชน ให้ความรู้ความเข้าใจรณรงค์ในการฉีดวัคซีน พัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพป้องกันโควิด

กิจกรรมส่งเสริมการดูแลความสะอาด ศูนย์สุขภาพชุมชน ให้ความรู้ความเข้าใจรณรงค์ในการฉีดวัคซีน พัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพป้องกันโควิด

ดิฉันนางสาวดลพร ท่าประโคน ลูกจ้างโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ดำเนินงานตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ในวันที่ 26 มิถุนายน 2564 ดิฉันและทีมงานและอาจารย์ ได้ลงพื้นที่เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ โควิด 19 และการนำเสนอเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน และการล้างมือที่ถูกต้อง ต่อด้วยการทำผลิตภัณฑ์สบู่เหลวแอลกอฮอส์ให้กับชุมชนชาวลำดวน เพื่อให้ชุมชนนำไปต่อยอดหรือนำไปใช้วนชีวิตประจำวันได้ ดิฉันได้มีส่วนร่วมในการทำผลิตภัณฑ์สบู่เหลวแอลกอฮอล์ และได้ทำหนังสือขอใช้ห้องประชุม และหนังสือเชิญเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

 

อื่นๆ

เมนู