1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาการจัดการ
  3. สรุปการทำงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) (MS03)

สรุปการทำงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) (MS03)

สรุปการทำงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) (MS03)

ข้าพเจ้านาย สิริวัฒน์  ศิริสิงห์ ผู้ปฏิบัติงานภาคประชาชน

หลักสูตร : การบริหารการจัดการขยะและการเพิ่มมูลค่าเพื่อสร้างอาชีพเสริมให้กับชุมชน

ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ดำเนินโครงการเริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ การลงพื้นที่เก็บข้อมูลในชุมชนตลาดสด บ.ข.ส. ก็จะเป็นลักษณะของประวัติความเป็นของชุมชน ต่อมาก็จะเป็นเรื่องการบริบทการจัดการขยะ ตลาดสด บ.ข.ส. ว่ามีการแยกขยะไหมหรือมีถังแยกขยะให้กับคนในชุมชนไหม เดือนต่อมาก็จะเป็นการระดมความคิดในการจัดการขยะในชุมชน เป็นเรื่องของการแก้ปัญหาขยะในชุมชนที่ไม่ค่อยคัดแยกขยะ เดือนพฤษภาคมจะเป็นเรื่องของการจัดการขยะภายในชุมชนภายใต้สถานการณ์โควิด ก็จะเข้าไปสอบถามคนชุมชนว่าจัดการขยะในช่วงโควิดยังไง เดือนมิถุนายนจะเป็นเรื่องการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาและป้องกันโควิด โดยการทำสบู่เหลวไว้ใช้เองเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อเจลล้างมือ เดือนกรกฎาคมดำเนินการเกี่ยวกับวงจรขยะแต่ละประเภทว่ามีอะไรบ้าง เดือนสิงหาคมเรื่องเกี่ยวกับรีไซเคิลขยะเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ เช่น ถุงดำนำมาทำเสื้อกันฝน ลังกระดาษนำมาทำเป็นชั้นวางรองเท้า เดือนถัดไปจะเป็นเรื่องเกี่ยวการบริหารจัดการขยะและสามารคัดแยกขยะแห้งและนำขยะเปียกทำปุ๋ยหมัก โดยการลงไปสำรวจว่าชุมชนได้มีการทำปุ๋ยหมักหรือไม่ เดือนตุลาคมทำเกี่ยวกับเรื่องการแปรรูปขยะเพื่อเพิ่มมูลค่าจากขยะประเภทกระป๋องและกล่องนม ทำเกี่ยวกับตะกร้าและกระเป๋า เดือนรองสุดท้ายเรื่องเกี่ยวกับการถอดบทเรียนจากการแปรรูปกระป๋อง จะเกี่ยวการดำเนินการ ขั้นตอนและการร่วมมือของสมาชิกในกลุ่มกับการทำตะกร้าจากกระป๋อง เดือนธันวาคมก็จะเป็นบทสรุปของการทำงานหมด สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการทำงานในครั้งนี้ตลอดระยะเวลาหลายเดือนว่าได้อะไรบ้าง เช่น ได้มิตรภาพ ได้เพื่อนใหม่  ได้ลงมือทำสิ่งที่ทำให้เปลี่ยนมุมมองทางความคิดและสุดท้ายหวังว่าจะมีโอกาสได้ร่วมโครงการดี ๆ แบบนี้ครั้งถัดไป

 

 

 

Tags:

อื่นๆ

เมนู