ข้าพเจ้านางสาวรัตนวัณณ์ นาคสวัสดิ์ ประเภท นักศึกษา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงาน ณ ชุมชนต้นสัก ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ และชุมชนอื่นๆในพื้นที่ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ 1 มหาวิทยาลัย 1 ตำบล ในชุมชน

พวกเราตำบลในเมืองได้มีการนำขยะมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ โดยได้นำกระป๋องเครื่องดื่มมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงได้นำกระป๋องเครื่องดื่มมาแปรรูปผลิตภัณฑ์เป็นตระกร้า เพื่อให้สามารถนำมาใช้ได้อีกครั้งหนึ่ง

วัสดุอุปกรณ์ในการทำ

 • กระป๋องเครื่องดื่ม
 • เสื่อน้ำมัน
 • กระดาษแข็ง
 • กาวยาง
 • ลวดเส้นเล็ก
 • ลวดเส้นใหญ่
 • ริบบิ้นลวด
 • เหล็กตอกเจาะรู
 • เครื่องเจาะกระดาษ
 • คัตเตอร์
 • กรรไกร
 • ดินสอ
 • ยางลบ
 • ไม้บรรทัด
 • คีมตัดลวด
 • คีมดัดลวด
 • ค้อน
 • เคเบิ้ลไทร์
 • หมุดย้ำสายกระเป๋า

ขั้นตอนการทำตระกร้า

 • นำกระป๋องมาตัดส่วนฝาด้านบนและด้านล่างให้เปิดออก ใช้กรรไกรตัดกระป๋องผ่าออกแล้วใช้มือกางแผ่นกระป๋องให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
 • สร้างต้นแบบของชิ้นส่วนตะกร้าโดยวัดลงในกระดาษแข็ง แล้วตัดกระดาษออกเป็นชิ้นส่วนต่าง ๆ (ชิ้นส่วนด้านข้างตะกร้า, ฐานตะกร้า, สายตะกร้า) เพื่อเตรียมไว้ติดกระป๋องและเสื่อน้ำมัน
 • ติดกระป๋องและเสื่อน้ำมันลงในกระดาษแข็งที่ตัดเตรียมไว้ และเจาะรูให้เรียบร้อย
 • พันริบบิ้นลวดรอบเส้นลวดเพื่อใช้เป็นขอบของตระกร้า (ขอบบน ขอบฐาน และขอบสาย) และนำลวดที่พันไว้แล้วมาประกอบเข้าสายและฐานของตระกร้า
 • นำส่วนประกอบที่เตรียมไว้มาสานแต่ละด้านเพื่อให้เกิดเป็นรูปทรงตามที่เรากำหนดไว้แล้วนำมาประกอบเข้าด้วยกัน

อื่นๆ

เมนู