ข้าพเจ้า นางสาวธิดารัตน์ พัชนี ผู้ปฏิบัติงานในนามนักศึกษา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

สรุปการปฏิบัติงานในเดือนพฤษภาคม

ในช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาสถานการณ์โควิด-19 ยังระบาดหนัก จึงทำให้การจัดกิจกรรมเป็นเรื่องน่ากลัวสำหรับทุกคนรวมถึงคนในชุมชนด้วย ผู้ปฏิบัติงานและคณะอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการจึงประชุมการวางแผนเพื่อลงพื้นที่จัดกิจกรรมให้เหมาะสมและปลอดภัยภายใต้สถานการณ์โควิด

จากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลและสำรวจชุมชนตลอด3 เดือน ตั้งแต่กุมภาถึงเดือนเมษา เราได้ทราบถึงปัญหาขยะในชุมชน การจัดการขยะภายในชุมชน จึงนำข้อมูลที่รวบรวมได้มาวิเคราะห์และสรุปออกมาเป็นแผนผัง เพื่อลงพื้นที่ในเดือนพฤษภาคม ซึ่งการลงพื้นที่ครั้งนี้เราได้รับความร่วมมือจากคนในชุมชนฝั่งละลมที่มาร่วมกิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมนี้คือเพื่อต้องการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของคนในชุมชนเกี่ยวกับการจัดการขยะ และมอบของอุปโภคบริโภคในช่วงสถานการณ์โควิด

หลังจากลงพื้นที่ในเดือนพฤษภาคม ได้ทราบว่าภายในชุมชนไม่มีถังขยะ คนในชุมชนใช้วิธีการนำขยะออกมาวางไว้หน้าบ้านในช่วงเวลาที่รถเทศบาลจะมาเก็บขยะไปทิ้ง ซึ่งจะมีช่วงเวลาคือ02:00 และ 18:00 ของทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร์ และอาทิตย์ ภายในชุมชนมีการคัดแยกขยะที่ขายได้ภายในครัวเรือน ซึ่งคนในชุมชนได้ขอถุงขยะแทนถังขยะ และอาจารย์ได้รับฟังความคิดเห็นทุกอย่างและจะนำไปวิเคราะห์ต่อไป

 

https://youtu.be/vSU9nn4-XXo

 

Tags:

อื่นๆ

เมนู