ข้าพเจ้านางสาวธิดารัตน์ พัชนี ผู้ปฏิบัติงานตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ในภาคนักศึกษา

ในเดือนตุลาคมนี้ ทางผู้ปฏิบัติงานได้ร่วมร่วมประชุมกับอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการถึงแผนการปฏิบัติงานซึ่งได้ข้อสรุปเป็นการแปรรูปขยะประเภทกระป๋องเครื่องดื่มและกล่องนม ซึ่งได้รับมอบหมายให้แปรรูปผลิตภัณฑ์จากกระป๋องกลุ่มละ5ชิ้น และแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกล่องนมกลุ่มละ2ชิ้น ซึ่งกลุ่มของข้าพเจ้าได้แปรรูปกระป๋องเป็น กล่องใส่เอกสาร โมเดลรถ เชิงเทียน กระถางต้นไม้ พวงกุลแจ และแปรรูปกล่องนมเป็นกระเป๋า

 

การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกระป๋องเครื่องดื่มและกล่องนมนั้น เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับขยะทั้งสองประเภทนี้ และทำให้ขยะที่ทิ้งไปแล้วสามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครั้ง ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ครั้งนี้ทางผู้ปฏิบัติงานจะนำผลิตภัณฑ์ไปขาย และจะได้นำผลิตภัณฑ์ไปเสนอให้ชุมชนในตำบลในเมืองต่อไป เพื่อหารายได้เข้าชุมชนและเพิ่มรายได้เสริมให้กับครอบครัว

 

 

Tags:

อื่นๆ

เมนู