ข้าพเจ้านางสาวธิดารัตน์ พัชนี ผู้ปฏิบัติงานตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ในภาคนักศึกษา

การปฏิบัติงานในเดือนพฤศจิกายนนี้ ทางผู้ปฏิบัติงานได้รับมอบหมายจากอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ให้แปรรูปขยะเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้ใหม่และผลิตภัณฑ์นั้นยังสามารถสร้างรายได้เสริมและยังเพิ่มมูลค่าให้กับขยะได้ด้วย ทางผู้ปฏิบัติงานได้เลือกขยะประเภทกระป๋องเครื่องดื่มมาแปรรูปเป็นตะกร้า ในการทำงานครั้งนี้ข้าพเจ้าได้เรียนรู้สิ่งต่างๆได้เห็นถึงความสามัคคีกันระหว่างสมาชิกในกลุ่ม และได้มีการลองผิดลองถูกจากการทำตะกร้าที่มีการแก้แบบหลายครั้ง ทั้งนี้ก็เพื่อให้งานครั้งนี้ออกมาสมบูรณ์ที่สุด จะได้นำความรู้ที่ถูกต้องไปถ่ายทอดสู่ชุมชนและพัฒนาการทำตะกร้าจากกระป๋องเครื่องดื่มเป็นอาชีพที่สามารถสร้างรายได้เข้าชุมชนได้

หน้าที่ของข้าพเจ้าในการทำงานครั้งนี้คือออกแบบและเขียนแบบตะกร้า ประกอบตัวตะกร้า โดยข้าพเจ้าได้ศึกษาวิธีการสานตะกร้าเพื่อให้ตะกร้ามีความแข็งแรง และแนะนำวิธีให้กับสมาชิกในกลุ่ม

ปัญหาที่พบในการทำตะกร้า ชิ้นส่วนของตัวตะกร้าไม่เท่ากัน เนื่องจากกระดาษที่ใช้มีความหนาและตัดยาก จึงทำให้ตัดกระดาษออกมาแล้วไม่เท่ากับแบบที่ทำไว้ และตะกร้าที่ทำยังไม่แข็งแรงมากพอ เนื่องจากการสานตะกร้านั้นต้องใช้บิ้นบ้อนในการสานหากไม่ระวังอาจบาดมือได้ และการดึงบิ้นบ้อนนั้นยังไม่แน่นพอ และปัญหาของการเจาะรู เนื่องจากการเจาะรูต้องใช้ความแม่นยำและแรงกดมาก จึงทำให้เจาะรูพลาดและต้องมาตัดชิ้นส่วนของตะกร้าใหม่

การแก้ไขปัญหาที่พบในครั้งนี้ เพื่อพัฒนาในการทำครั้งต่อไป

1.วาดแบบลงบนกระดาษและตัดเข้ามาด้านในของรอยที่วาด เมื่อตัดออกมาแล้วจะได้ไม่ใหญ่กว่าแบบ

2.ใช้ครีมในการช่วยดึงบิ้นบ้อนให้แน่นและจะไม่ทำให้บ้นบ้อนบาดมือด้วย

3.ในการเจาะรูต้องช่วยกันสองคน ให้อีกคนกดและอีกคนวัดระยะห่างของรู เพื่อแก้ปัญหาการเจาะรูพลาด

ระยะเวลาในการทำตะกร้า ใช้เวลาประมาณ1-2วันต่อกระกร้า1ใบ หรืออาจใช้เวลาน้อยกว่านี้หากมีอุปกรณ์ครบและช่วยกันหลายคน

รูปแบบของตะกร้า

 

Tags:

อื่นๆ

เมนู