ถอดบทเรียนจากการทำตะกร้า

:  นางสาวจตุจัย  สะเริญรัมย์

:  ผู้ปฏิบัติงานประเภทประชาชน  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองบุรีรัมย์  จังหวัดบุรีรัมย์

:  หลักสูตรการบริหารจัดการขยะและการเพิ่มมูลค่าเพื่อสร้างอาชีพให้กับชุมชน(MS03)

ในปัจจุบันปริมาณขยะประเภทกระป๋องมีปริมาณมาก หากไม่มีวิธีการบริหารจัดการขยะเหล่านี้ อาจทำให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมเกิดขึ้นอย่างมากมายมหาศาล ซึ่งจะส่งผลกระทบกับสิ่งมีชีวิตไม่ว่าจะเป็นคน สัตว์ และพืชพันธ์ต่างๆ และหนึ่งในวิธีการที่หลายๆคนเลือกใช้ก็คือการนำขยะมารีไซเคิล  หรือนำขยะการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อนำมาใช้อีกครั้ง  ซึ่งในเดือนพฤศจิกายนอาจารย์ได้มอบหมายให้แต่ละกลุ่มทำตะกร้าจากขยะประเภทกระป๋อง กลุ่มละ 2 แบบ แบบละ 5 ใบ

1.เราได้อะไรจากการทำตะกร้า

:ลดปริมาณขยะลง

:สร้างอาชีพ

:สร้างรายได้เพิ่ม

2.ปัญหาจากการทำตะกร้า

:การตัดกระดาษแต่ละแผ่นไม่เท่ากัน

:การติดกาว หากใช้กาวปริมาณไม่พอเหมาะอาจส่งผลต่อความสวยงามของตะกร้า

:การร้อยเชือกเพื่อประกอบกระดาษแต่ละแผ่นเข้าด้วยกันไม่ค่อยแน่น ทำให้ตะกร้าไม่แข็งแรง

:การดัดลวดทำหูหิ้วตะกร้า เนื่องการลวดค่อนข้างแข็งการดัดลวดให้สวยงามทำได้ยาก

3.การแก้ไขปัญหา

:ใช้ตัวต้นแบบวัดขนาดอีกครั้งเพื่อให้กระดาษเท่ากันทุกแผ่น

:การติดกาวกับกระป๋องจะใช้ปริมาณค่อยข้างเยอะจึงจะทำให้กระป๋องติดกับกระดาษได้แน่น

:การติดกาวกับเสื่อน้ำมันจะใช้ปริมาณน้อย ทาบางๆเท่านั้นจึงจะทำให้เสื่อน้ำมันติดเนียนเรียบกับกระดาษ

:การร้อยเชือกต้องใช้แรงในการดึงเชือกค่อนข้างมากจึงจะทำให้แน่น และตะกร้าจะแข็งแรง

:การดัดลวดหากใช้มือเปล่าจะทำได้ยาก อาจใช้คีมดัดลวดช่วยดัดลวดจะทำได้ง่ายขึ้นและสวยงามกว่าการใช้เพียงมือเปล่า

4.วิธีการทำตะกร้า

อุปกรณ์

1.กระดาษชาร์จแข็ง

2.กระป๋องเครื่องดื่มที่ตัดและทำความสะอาดเรียบร้อยแล้ว

3.เสื่อน้ำมัน

4.กาวยาง

5.คัดเตอร์

6.กรรไกร

7.ลวดเบอร์ 10

8.คีมตัดลวด

9.คีมดัดลวด

10.แผ่นรองตัด

11.เชือกร้อย(Ribbon)

12.ไม้บรรทัด

13.ดินสอ

14.ที่เจาะกระดาษ

วิธีทำ

1.ตัดกระดาษให้ได้ตามแบบที่ต้องการ

2.นำกระป๋องและเสื่อน้ำมันติดกับกระดาษอย่างละด้าน

3.กรีดกระป๋องและเสื่อน้ำมันให้พอดีกับกระดาษ

4.เจาะรู

5.ร้อยเชือกสานตะกร้าเพื่อประกอบกันเป็นตะกร้า

6.ตัดลวดให้ได้ความยาวตามแบบเพื่อทำหูหิ้ว

7.พันลวดเข้ากับตะกร้าที่ทำสำเร็จแล้ว

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู