ข้าพเจ้านางสาวสกายรุ้ง โชติกวณิก ผู้ปฏิบัติงานประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตรการบริหารจัดการขยะและการเพิ่มมูลค่าเพื่อสร้างอาชีพเสริมให้กับชุมชน (MS03) ได้ลงปฏิบัติงานในช่วงเดือนตุลาคม

การแปรรูปขยะเป็นหนึ่งในวิธีการลดขยะ ลดมลพิษให้กับสภาพแวดล้อม ลดการใช้พลังงานและลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติของโลก ไม่ให้ถูกนำมาใช้สิ้นเปลืองมากเกินไป การนำกลับมาใช้ใหม่จึงเป็นวิธีการหนึ่งที่ช่วยเพิ่มคุณภาพให้กับชีวิต เพิ่มคุณค่าให้กับสิ่งแวดล้อม และช่วยถนอมรักษาทรัพยากรธรรมชาติของโลกไว้ได้ดีที่สุด

ดิฉันได้สืบหาความรู้เพิ่มเติมเรื่องการแปรรูปขยะเพื่อเพิ่มมูลค่า ได้พบว่ามีขยะหลากหลายชนิดที่สามารถนำมาแปรรูปเป็นสินค้าที่น่าสนใจหลายอย่าง และได้รับมอบหมายในการนำขยะมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้ได้จริงและสามารถเพิ่มมูลค่าได้ตัวอย่างเช่น กระเป๋าจากถุงน้ำยาปรับผ้านุ่ม กระเป๋าสานจากกล่องนม โมเดลรถจากกระป๋องเครื่องดื่ม กระถางต้นไม้จากกระป๋องนม กล่องใส่เอกสารจากกระป๋องน้ำอัดลม

ในสถานการณ์โลกปัจจุบันนี้การนำวัสดุต่างๆ กลับมาใช้ใหม่ยังมีไม่มากพอ ที่จะลดปริมาณการใช้พลังงานและการใช้ทรัพยากร ในเกณท์ที่จะเปลี่ยนแปลงสถานการณ์วิกฤติพลังงานและอุณหภูมิของโลกได้ ดังนั้นการแปรรูปขยะหรือของใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่หรือที่เรารู้จักกันดีคือกระบวนการที่เรียกว่า “รีไซเคิล” คือการนำเอาของเสียที่ผ่านการใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ที่อาจเหมือนเดิมหรือไม่เหมือนเดิมก็ได้ ดังนั้นการรีไซเคิลจึงเป็นหนึ่งในวิธีการลดขยะลดมลพิษให้กับสภาพแวดล้อม ลดการใช้พลังงาน และลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติของโลกไม่ให้ถูกนำมาใช้สิ้นเปลือง และอีกทั้งการแปรรูปขยะเพื่อเพิ่มมูลค่าให้ขยะสามารถนำมาพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ได้เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนในแต่ละพื้นที่ได้อีกด้วย

อื่นๆ

เมนู