ชื่อบทความ ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางค์ หมู่ที่1 ตำบลสวายจีก  อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ชื่อเจ้าของบทความ นางสาวพรสุดา แก้วชนะ (ประเภทบัณฑิตจบใหม่)

หลักสูตร: MS04 ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ คณะวิทยาการจัดการ

  โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล

เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ดิฉันนางสาวพรสุดา แก้วชนะ  ลูกจ้างโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ) ระยะเวลา 11 เดือน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ในกลุ่ม MS04 ตำบลสวายจีก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ได้ลงพื้นที่ตามหมู่บ้านต่างๆในตำบลสวายจีก บ้านสวายจีก  บ้าน นางสำเนียง การรัมย์ บ้านเลขที่37หมู่1ต.สวายจีก อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ เมื่อก่อนทำไร่ทำสวนทำเกษตร มานานจนกระทั้งวันหนึ่งได้คิดค้นเริ่มการปลุกสมุนไพรบางชนิด ได้คิดค้นทำผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งขึ้นโดยหาสมุนไพรที่ตนปลูกไว้นำมาทำผลิตภัณฑ์ สบู่ เริ่มแรกได้ทำผลิตภัณฑ์ตั้งแต่ พ.ศ.2554 ต่อมา มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไปเรื่อยๆด้วยสมุนไพรของตนเอง จนมีการทำผลิตภัณฑ์ตัวอื่นขึ้นมาเพิ่มเรื่อยๆได้มีการทดลองใช้จนได้เห็นผล จึงคิดค้นนำมาทำกิจการเล็กๆ ในครอบครัวและเป็นกลุ่มในชุนชน โดยนำสมุนไพรมาทำผลิตภัณฑ์ได้แก่ สบู่มะขาม สบู่ขมิ้น ยาสระผม ครีมนวดผม ยานวดแก้อาการปวดเมื่อย โลชันขมิ้น ครีมบำรุงผิดหน้าโดยใช้สมุนไพรทำ ได้นำผลิตภัณฑ์พวกนี้มาจำหน่าย ได้จดทะเบียนการค้า ลงทะเบียนพาณิชย์ มีโลโก้เป็นของตัวเอง ได้ทำกิจการพวกนี้มาประมาณ 6-7 ปีจนถึงทุกวันนี้

 

รายชื่อของผู้ทำ
1. นางสำเนียง  การัมย์
2. นายบุญส่ง   การัมย์

ที่ตั้ง : นางสำเนียง  การัมย์ อายุ 57 ปี บ้านเลขที่37 หมู่1 ต.สวายจีก อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

ปัญหาและอุปสรรคที่พบในการสำรวจและเก็บข้อมูลตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนมีนาคม คือ  บางชุมชนชาวบ้านไม่ค่อยอยู่ในพื้นที่อาศัย หรือไปทำงาน ทำให้บางชุมชนได้รับข้อมูลไม่ครบถ้วน

สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลในครั้งนี้ คือ ได้พบเห็นวิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่นต่างๆ ของชาวบ้านในพื้นตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

อื่นๆ

เมนู