การปฎิบัติงานประจำเดือนตุลาคม

MS04 โครงการยกระดับเศรษกิจเพื่อสร้างรายได้ไห้กับตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ดิฉันนางสาวภัทรวดี เตียนไธสง (นักศึกษา) ผู้ปัฎิบัติงาน ms04 ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

การปฎิบัติงานเดือนตุลาคม พวกเราคณะทำงานตำบลสวายจีก ได้ลงพื้นที่ไปพัฒนาและปรับปรุงศาลากลางของบ้านไหม่ หมู่4 ตำบลสวายจีก ไห้เป็รศุนย์กลางในการท่องเที่ยว

คณะงานตำบลสวายจีกได้มีการประชุมออนไลน์ เรื่องการปัฎิบัติงานประจำเดือนตุลาคม อาจารย์ประจำโครงการได้มอบหมายหน้าที่ภาระงานประจำเดือนนี้ไห้ผู้จ้างงานได้รับผิดชอบ และแจ้งวันเวลาในการลงพื้นที่ปฏิบัติงาน

วันที่7ตุลาคม คณะงานตำบลสวายจีกได้ลงพื้นที่ไปทำความสะอาดและปรับปรุงพัฒนาศาลากลางของบ้านไหม่หมู่4ให้เป็นศูนย์กลางในการท่องเที่ยวของชุมชน เราจะการทาสี ปัดกวาดทำความสะอาดไห้มีระเบียบมากขึ้น

        

         

 วันเสาร์ที่16 ลงพื้นที่ดูความคืบหน้าของสมาชุกชุมชน โดยจะไห้ชุมชนสวายจีกนำเสนอเสื้อที่ตัวเองตัด

                                              

                  

     

คลิปวิดีโอประจำเดือนนี้

 

 

 

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู