1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาการจัดการ
  3. ลงพื้นที่สำรวจแหล่งวัฒนธรรมบ้านโคกหินหมู่ที่ 19 ตำบลสวายจีก

ลงพื้นที่สำรวจแหล่งวัฒนธรรมบ้านโคกหินหมู่ที่ 19 ตำบลสวายจีก

สวัสดีค่ะดิฉัน นางสาวสุพัตรา    ศิริบุตรดา ประเภทประชาชน คณะวิทยาการจัดการMS04

ได้ลงพื้นที่ตำบลสวายจีกและชาวคณะวิทยาการจัดการMS04

ได้ลงพื่นที่ทำกิจกรรมและร่วมกับชุมชนชาวบ้านและชาวคณะวิทยาการจัดการMS04 ตำบลสวายจีก ดิฉันน.ส.สุพัตรา ศิริบุตรดา ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ ของบ้านโคกหินหมู่ที่ 19  บ้านโคกหินเป็นหมู่บ้านเล็กๆที่อยู่ติดถนนสองข้างทางก่อนจะถึงเส้นเข้าเมือง ตำบลสวายจีก ส่วนมากชาวบ้านทำเกษตรกร เลี้ยงสัตว์ ปลูกพืช เป็นส่วนใหญ่

มีการปลูกพืชพักในท่องทิ่น

มีเลี้ยงสัตว์ในชุมชน

ชุมชนบ้านโคกหินหมู่ที่ 19 ตำบลสวายจีก มีการทำเกษตรกรเป็นส่วนใหญ่ และดิฉัน        นางสาวสุพัตรา ศิริบุตรดา ได้ไปร่วมทำกิจกรรมที่บ้านสวายจีกหมู่ที่ 14 ตำบลสวายจีก และชาวคณะวิทยาการจัดการ MS04

มีประชุมออนไลน์ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

อื่นๆ

เมนู