สวัสดีค่ะดิฉัน                         น.ส.สุพัตรา ศิริบุตรดา ประชาชน คณะวิทยาการจัดการ MS04

ได้ลงพื้นที่บ้านใหม่หมู่ที่ 4 ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้มีการประชุมชาวคณะวิทยาการจัดการMS04 ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2564เรื่องการออกแบบตัดเย็บเสื้อผ้าตามใจฉัน

นักวิทยากรมาให้ความรู้กับชาวบ้านที่ตัดเสื้อผ้าออกมาสวมใส่ สบายสีสันสวายงามต่อมาชาวบ้านลงมือปฏิบัติการตัดเย็บเสื้อผ้า

 

มีการตัดเย็บเสื้อผ้าตามใจฉันแล้วแต่คนที่ชอบจะสวมใส่แบบสบายสบายตัดเย็บเสื้อผ้าเสร็จมีนายแบบ   นางแบบ

อื่นๆ

เมนู