• ดิฉันน.ส.สุพัตรา ศิริบุตรดา ประชาชน คณะวิทยาการจัดการ MS04 ตำบลสวายจีก อำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์

ได้ลงพื้นที่กับชาวคณะวิทยาการจัดการMS04 บ้านใหม่หมู่ที่ 4 ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

มีนักวิทยากรมาให้คำบรรยายเกี่ยวกับการตลาดออนไลน์ คือนายคธาวุฒิ จันบัวลา มาให้คำบรรยายความต้องการของมนุษย์การขายสินค้าบนโลกออนไลน์ที่จะเลือกซื้อสินค้าออนไลน์จะต้องดูสินค้าว่าเหมาะสมที่จะซื้อ               9 อย่างที่ควรมีก่อนเริ่มขายของออนไลน์                                                  1. ชื่อร้าน อ่านง่ายจำง่าย                        2. สินค้าเลือกจากสิ่งที่ชอบ                     3. เงินทุนต้นทุนการขายของออนไลน์   4.จุดยืนของร้าน วางแผนร้านให้ชัดเจน                                            5.ช่องทางขายสินค้า                   6.แผนการตลาดจุดขาย                7.ช่องทางการชำระเงิน                  8.ความอดทนและมุ่งมั่น                 9.เวลา

:เทคนิคการลงโฆษณาfacebook   1.ความสวยงามคมชัดเข้าใจง่ายสื่อภาพลักษณะของแบรนด์           2.ข้อความบนรูปต้องกระชัเข้าใจง่ายและตัวอักษรไม่เกิน 20%     3. แสดงราคาสินค้าและบริการในการจัดส่งให้ชัดเจน

:ข้อดีของการขายตลาดออนไลน์   1.ต้นทุนการขายต่ำลต้นทุนการเดินทาง                                         2.ตอบคุยกับลูกค้าได้ทุกที่แค่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต                       3. ทำงานคนเดียวได้ไม่ต้องจ้างลูกจ้าง                                           4.ลูกค้าเข้าถึงได้ตลอดเวลา          5.เปิดร้านได้ตลอด 24 ชั่วโมง

:ข้อเสียของการขายตลาออนไลน์   1.การแข่งขันสูงโดนตัดราคาง่าย    2.ผู้ซื้อ/ผู้ขายต้องมีความรู้ด้านอินเตอร์เน็ต                                   3.ความเชื่อมั่นในการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์อาจยังเชื่อถือน้อยกว่ากับการซื้อสินค้าโดยตรง                    4.ไม่สามารถกำหนดราคาสินค้าแพงกว่าท้องตลาดได้อาจทำให้สินค้าขายยากขึ้น

 

อื่นๆ

เมนู