BURIRAM RAJABHAT UNIVERSITY  TO TAMBON : BRU2T

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ : U2T)

หลักสูตร: MS04การแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าไหมเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ชื่อบทความ : MS04ติดตามผลผลิตในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าไหมเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ชื่อเจ้าของบทความ นางสาวสมฤทัย ชาญประโคน ประเภทบัณฑิตจบใหม่

 

″สวัสดีค่ะ ดิฉันนางสาวสมฤทัย ชาญประโคน ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ผู้เข้าร่วม โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ กระทรวงอุดมศึกษาธิการ วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม″

              การปฏิบัติงานประจำเดือนกันยายน คณาจารย์และคณะปฏิบัติงาน ได้มีการดำเนินงานติดตามผลผลิตในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าไหมเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนตำบลสวายจีก  และดำเนินงานที่ได้รับมอบหมายในการสำรวจเส้นทางวัฒนธรรมการท่องเที่ยวของชุมชนหมู่ที่ 12 บ้านโคกฟาน และหมู่ที่ 16 บ้านพลวง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

 

การดำเนินงานติดตามผลผลิตในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าไหมเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนตำบลสวายจีก

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2564 คณาจารย์และคณะปฏิบัติงาน ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานในการติดตามผลผลิตในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าไหมเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนตำบลสวายจีก ผู้เข้าร่วมโครงการและผู้ดำเนินโครงการมีการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ร่วมกันคิดสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อเป็นการสร้างมูลค่าและความหลากหลายให้กับผลิตภัณฑ์ เกี่ยวกับการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทำเสื้อสุภาพสตรีและเสื้อเชิ้ตสุภาพบุรุษ เพื่อเป็นการสร้างมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ผ้าไหมของชุมชนตำบลสวายจีก ซึ่งทางกลุ่มของชุมชนตำบลสวายจีก ได้ให้ความใส่ใจ พิถีพิถันในการเลือกลวดลาย สีสัน และการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลา ผสมผสานกับฝีมืออันประณีตในการตัดเย็บ ทำให้ผลิตภัณฑ์ก่อให้เกิดรายได้ให้แก่คนในชุมชน และเป็นการส่งเสริมให้คนในชุมชนมีรายได้และมีการพึ่งพาตนเองตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ทำให้รู้จักการใช้เวลาว่าง และใช้วัสดุที่มีในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์

 

สำรวจเส้นทางวัฒนธรรมการท่องเที่ยวของชุมชนหมู่ที่ 12 บ้านโคกฟาน และหมู่ที่ 16 บ้านพลวง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ดิฉันรับมอบหมายดำเนินงานในการสำรวจเส้นทางวัฒนธรรมการท่องเที่ยวของชุมชนหมู่ที่ 12 บ้านโคกฟาน และหมู่ที่ 16 บ้านพลวง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

  • ชุมชนหมู่ที่ 12 บ้านโคกฟาน

มีแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม : การทอผ้าไหม เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นประเภทงานหัตถกรรม และเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นดั่งเดิมที่สืบทอดต่อกันมา ผ้าไหมของหมู่ 12 บ้านโคกฟาน ตำบลสวายจีก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ มีผู้ที่ยังทอเพียงไม่กี่รายเท่านั้น โดยหลักๆแล้วมีเพียงประมาณ 3-4 คน ที่ยังคงสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นการทอผ้าดั่งเดิมนี้ไว้ โดยบุคคลที่ยังทออยู่นั้นมีดังนี้

นาง สาว กระสังรัมย์ เบอร์โทร  094-5139419 บ้านเลขที่ 33 หมู่ 12 บ้านโคกฟาน ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

นาง ฉลวย กะซิรัมย์ เบอร์โทร 081-6485695 หมู่ 12 บ้านโคกฟาน ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

นางบัวขาว จันสุวรรณ เบอร์โทร 088-0839480 หมู่ 12 บ้านโคกฟาน ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

นางวันเพ็ญ สุมหิรัญ เบอร์โทร 083-7255097 บ้านเลขที่ 97 หมู่ 12 บ้านโคกฟาน ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ชนิดของผ้าไหม ที่ทอนั้น ได้แก่ ผ้าขาวม้า ผ้าโสร่ง ผ้าสไบ โดยบางท่านจะทอไว้ใช้เองและทอจำหน่ายตามการสั่งซื้อ แต่บางท่านก็ทอไว้ใช้เองและเก็บไว้ให้ลูกหลาน ปริมาณการทอผ้าจะขึ้นอยู่กับเวลาว่างของแต่ละบุคคล หากเป็นช่วงฤดูทำนาก็จะไม่ค่อยมีคนทอ แต่หากว่างเว้นจากการทำนาก็จะสามารถทอได้เยอะขึ้น ลักษณะเด่นผ้าไหมที่นี้คือ ผ้าจะนิ่มไม่แข็ง ผ้าโปร่งเย็นสบายเวลาสวมใส่ มีสีสันสดใส มีลวดลายช้าง ม้า ลายดอก ผ้าไหมที่ทอจะนิยมใส่เวลามีงานพิธีหรืองานสำคัญต่างๆ เช่น งานบวช งานแต่ง เป็นต้น ลักษณะเด่นเป็นลวดลายที่เป็นลักษณะเด่นคือผ้าไหมจะนิ่มไม่แข็ง ผ้าโปร่งเย็นสบายเวลาสวมใส่ มีสีสันสดใส มีลวดลายช้าง ม้า ลายดอก และเป็นลายตัวอักษร BURIRAM จากการยกลายหรือยกขิด

 

  • ชุมชนหมู่ที่ 16 บ้านพลวง

ที่ตั้งแหล่งชุมชน “บ้านพลวง”บ้านพลวง หมู่ 16 ต.สวายจีก อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของ อ.เมืองบุรีรัมย์ มีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 226 (บุรีรัมย์ – สุรินทร์) ห่างจากตัวจังหวัดบุรีรัมย์ เป็น ระยะทางประมาน 9 กิโลเมตร คำว่า พลวง เป็นชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่ง ซึ่งมีใบใหญ่ ใช้ห่ออาหาร สำหรับการ เดินทางหรือใช้มุงหลังคา หรือฝาบ้านก็ได้ ซึ่งต้นไม้ชนิดนี้มีมากในหมู่บ้าน ชาวบ้านจึงเรียกหมู่บ้านนี้ว่า “บ้าน พลวง” ซึ่งปัจจุบันมีจำนวนประชากรทั้งสิ้นจำนวน 1158 คน เป็นชายจำนวน 585 คน หญิง จำนวน 573 คนอาชีพหลักของหมู่บ้าน คือ รับจ้างทั่วไป และเกษตรกร ปัจจุบันบ้านพลวงมีพื้นที่ทั้งหมด 5625 ไร่ เป็นพื้นที่ราบสูง แบ่งทำนาปลูกข้าวเป็นหลักและใช้ปลูกผักสวนครัว ดินที่ใช้ในการเพาะปลูกเป็นดินภูเขาไฟ มีลักษณะคล้ายดินเหนียว ส่วนป่าไม้ที่ใช้เลี้ยงสัตว์ โค กระบือ จะอยู่ในพื้นที่วนอุทยานเขากระโดง น้ำใช้ส่วนมากใช้น้ำประปาหมู่บ้านและประปาส่วนภูมิภาค มีคลองน้ำที่สำคัญ คือ ห้วยสะยา และทรัพยากรธรรมชาติประเภทแร่ ส่วนใหญ่จะเป็นหินภูเขา และเป็นที่ตั้งของโรงงานโม่หินหลายแห่ง และมีแร่ที่สำคัญ คือ หินบะซอลต์และหินแกรนิต

 

วีดีโอการปฏิบัติงาน

 

สิ่งที่ได้เรียนรู้

ได้รับความรู้เรื่องการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าไหม เช่น เสื้อสุภาพสตรีและเสื้อเชิ้ตสุภาพบุรุษ ได้ปฏิบัติกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ให้ชุมชน และได้เห็นความสามัคคีที่ช่วยเหลือกันในการปฏิบัติงาน

Tags:

อื่นๆ

เมนู