BURIRAM RAJABHAT UNIVERSITY  TO TAMBON : BRU2T

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ : U2T)

หลักสูตร: MS04การแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าไหมเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ชื่อบทความ : MS04กิจกรรมช่วยเหลือชุมชนบ้านหนองปรือน้อย และสำรวจผ้าไหมบ้านโคกฟาน ตำบลสวายจีก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ชื่อเจ้าของบทความ นางสาวสมฤทัย ชาญประโคน ประเภทบัณฑิตจบใหม่

 

″สวัสดีค่ะ ดิฉันนางสาวสมฤทัย ชาญประโคน ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ผู้เข้าร่วม โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ กระทรวงอุดมศึกษาธิการ วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม″

การปฏิบัติงานประจำเดือนสิงหาคม คณาจารย์และคณะปฏิบัติงาน ได้มีการประชุมการดำเนินงานผ่านระบบออนไลน์  ในวันที่ 14 สิงหาคม 2564 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สายใจ ทันการ หัวหน้าโครงการ เข้าร่วมประชุม ซึ่งเป็นการประชุมเกี่ยวกับความละเอียด รอบคอบในการปฏิบัติงานและระเบียบการทำงานต่างๆ อีกทั้งมีการทบทวนข้อมูลบริบทชุมชนของคณะปฏิบัติงานแต่ละคน และมีการปรึกษาในเรื่องกิจกรรมจิตอาสาช่วยเหลือชุมชน ณ หมู่ 9 บ้านหนองปรือน้อย ตำบลสวายจีก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดโควิด-19

 

กิจกรรมจิตอาสาช่วยเหลือชุมชน ณ หมู่ 9 บ้านหนองปรือน้อย

กิจกรรมจิตอาสาช่วยเหลือชุมชน ณ หมู่ 9 บ้านหนองปรือน้อย ตำบลสวายจีก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดโควิด-19 เป็นหนึ่งในโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งมหาวิทยาลัยพื้นที่ตำบลสวายจีก ภายใต้การบริหารงานของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ร่วมส่งกำลังใจ ส่งความห่วงใยให้พี่น้องชุมชนบ้านหนองปรือน้อย หมู่ 9 ตำบลสวายจีก ที่ปิดหมู่บ้านเฝ้าระวังไวรัสโควิด-2019 โดยมีสะพานบุญจาก ผู้ใหญ่แม้น อาญาเมือง คณะทำงานจากบ้านใหม่ หมู่ 4 และคณะปฏิบัติงานจิตอาสาMS04ตำบลสวายจีกที่ร่วมกันขับเคลื่อนพลังบุญในครั้งนี้ ซึ่งเป็นการส่งมอบข้าวสารอาหารแห้ง น้ำดื่ม และหน้ากากอนามัย ให้กับชุมชน เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2564 ณ ศาลาหมู่ 9 บ้านหนองปรือน้อย ที่ได้จัดตั้งเป็นศูนย์รับบริจาค

 

การปฏิบัติงานส่วนบุคคลที่ได้รับมอบหมาย

  • ศึกษาผ้าไหมหมู่ 12 บ้านโคกฟาน ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์

ผ้าไหมของหมู่ 12 บ้านโคกฟาน ตำบลสวายจีก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ มีผู้ที่ยังทอเพียงไม่กี่รายเท่านั้น โดยหลักๆแล้วมีเพียงประมาณ 3-4 คน ที่ยังคงสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นการทอผ้าดั่งเดิมนี้ไว้ โดยบุคคลที่ยังทออยู่นั้นมีดังนี้

  • นาง สาว กระสังรัมย์ เบอร์โทร  094-5139419 บ้านเลขที่ 33 หมู่ 12 บ้านโคกฟาน ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
  • นาง ฉลวย กะซิรัมย์ เบอร์โทร 081-6485695 หมู่ 12 บ้านโคกฟาน ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
  • นางบัวขาว จันสุวรรณ เบอร์โทร 088-0839480 หมู่ 12 บ้านโคกฟาน ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
  • นางวันเพ็ญ สุมหิรัญ เบอร์โทร 083-7255097 บ้านเลขที่ 97 หมู่ 12 บ้านโคกฟาน ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ชนิดของผ้าไหมที่ทอนั้น ได้แก่ ผ้าขาวม้า ผ้าโสร่ง ผ้าสไบ โดยบางท่านจะทอไว้ใช้เองและทอจำหน่ายตามการสั่งซื้อ แต่บางท่านก็ทอไว้ใช้เองและเก็บไว้ให้ลูกหลาน ปริมาณการทอผ้าจะขึ้นอยู่กับเวลาว่างของแต่ละบุคคล หากเป็นช่วงฤดูทำนาก็จะไม่ค่อยมีคนทอ แต่หากว่างเว้นจากการทำนาก็จะสามารถทอได้เยอะขึ้น ลักษณะเด่นผ้าไหมที่นี้คือ ผ้าจะนิ่มไม่แข็ง ผ้าโปร่งเย็นสบายเวลาสวมใส่ มีสีสันสดใส มีลวดลายช้าง ม้า ลายดอก ผ้าไหมที่ทอจะนิยมใส่เวลามีงานพิธีหรืองานสำคัญต่างๆ เช่น งานบวช งานแต่ง เป็นต้น

 

  • องค์ความรู้ที่ได้รับในการปฏิบัติงาน

ได้เข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ได้เห็นความมีน้ำใจ มีการเอื้อเฟื่อเผื่อแผ่แก่ต่อสังคมต่อเพื่อนมนุษย์ที่มีให้กันเมื่อยามที่ได้รับความลำบาก และความสามัคคีที่ช่วยเหลือกันในการปฏิบัติงาน

 

  • วิดิโอการปฏบัติงาน

 

 

 

 

 

Tags:

อื่นๆ

เมนู