ดิฉัน น.ส ชฎาพร ชุดชะเวทย์ ประเทศประชาชนทั่วไป สมาชิกกลุ่มตำบลสวายจีกอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์

ดิฉันได้ลงพื้นที่อบรมการตัดเย็บผ้าไหมพร้อมกลุ่มสมาชิกตำบลสวายจีกเพื่อดูการตัดเย็บผ้าไหมของชาวบ้านและให้ความรู้กับชาวบ้านหมู่ 16 บ้านพลวงตำบลสวายจีกอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์

ชาวบ้านมีความสนใจและชอบโครงการการตัดเย็บทอผ้าและตัดผ้าจากผ้าไหมมากชาวบ้านบอกเป็นน้ำเสียงเดียวกันว่าอยากให้มีโครงการแบบนี้ไปเรื่อยๆเพราะเป็นโครงการที่สามารถสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนได้เป็นอย่างดีทำให้ชาวบ้านมีอาชีพรายได้เสริมจากการทำงานนอกชุมชน

และกลุ่มสมาชิกตำบลสวายจีกอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์รู้สึกมีความสุขที่ได้ให้ความรู้แก่ชาวบ้านเพื่อเป็นแนวทางในการหารายได้เสริมเข้าชุมชน

อื่นๆ

เมนู