สวัสดีค่ะดิฉัน นางสาวอภิญญา คลีกร

ผู้ปฏิบัติงานตำบลสวายจีก ตามหลักสูตร MSO4  ตำบลสวายจีก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ และทีมงานที่ปฏบัติหน้าที่ในตำบลสวายจีกได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการมอบถุงยังชีพให้แก่ชุมชนหมู่9 ตำบลสวายจีก จังหวัดบุรีรัมย์เนื่องจากหมู่บ้านได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19โดยในวันที่14 สิงหาคม ที่ผ่านมาทีมงานที่ได้รับการฉีดวัคฉีนเข็มเเรกแล้วจะได้เข้าไปในพื้นที่หมู่9พื้นที่ที่มีผู้กักตัวจำนวนมากจึงได้แพ็กของเพื่อช่วยเหลือ ทั้งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อชีวิตประจำวัน และทำการส่งมอบให้ผู้นำชุมชนเพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับลูกบ้านเป็นลำดับต่อไป

รูปภาพประกอบ

ทางโครงการมีความคืบหน้าชาวบ้านในชุมชนที่ทำการผลิตการตัดเย็บเสื้อผ้าจากผ้าไหมด้วยตนเอง และมีการอบรมมัคคุเทศน์น้อยเพื่อเป็นการนำเที่ยวในชุมชนซึ่งเป็นการท่องเที่ยวเชิงการเรียนรู้การทำผ้าไหมที่เป็นเอกลักษณ์ในชุมชนตำบลสวายจีก

วีดีโอ

อื่นๆ

เมนู