1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาการจัดการ
  3. MS04 - ตำบลสวายจีก อำเภอเมืองบุรีรัมย์
  4. การลงพื้นที่สำรวจข้อมูลระดับครัวเรือนและสำรวจแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนมีนาคม

การลงพื้นที่สำรวจข้อมูลระดับครัวเรือนและสำรวจแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนมีนาคม

ชื่อบทความ : การลงพื้นที่สำรวจข้อมูลระดับครัวเรือนและสำรวจแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน ตำบลสวายจีก อำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนมีนาคม

ชื่อเจ้าของบทความ : นางสาวปัณฑารีย์ ยอดกระโทก ประเภทบัณฑิตจบใหม่

            โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย                 จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

หลักสูตร: MS04 การแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าไหมเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

     วันที่ 10 มีนาคม 2564 ดิฉันและสมาชิกปฏิบัติงานกลุ่มของดิฉันได้มีร่วมกันประชุมและวางแผนการดำเนินงานในเดือนมีนาคม เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการลงพื้นที่เพื่อปฏิบัติงานในครั้งนี้ โดยกลุ่มเป้าหมายของการลงพื้นที่ในครั้งนี้คือ วัด บ้านโรงเรียน และแหล่งท่องเที่ยวของชุมชน

       วันที่ 11 มีนาคม 2564 กลุ่มดิฉันได้มีการลงพื้นที่เพื่อสำรวจข้อมูลตามกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ตามเขตพื้นที่ที่กลุ่มดิฉันรับผิดชอบ

เขตพื้นที่รับผิดชอบ ที่ได้รับมอบหมาย

  • หมู่ 3 บ้านหนองปรือ ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์                                                                                             
  • หมู่ 11 บ้านมะค่าตะวันออก ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์                                                                                     
  • หมู่ 16 บ้านพลวง ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์                                   

          คณะปฏิบัติงานในกลุ่มดิฉันมี 3 คน   ประกอบไปด้วย                                                                                                           

  1. นางสาวปัณฑารีย์ ยอดกระโทก (ผู้เขียนบทความนี้)                                                                                                             
  2. นางสาวลดาวรรณ จันทร์รุ่ง                                                                                                                                                     
  3. นางสาวมัณฑนา แผ้วพลสง                                                                                         

       ในการลงพื้นที่ครั้งนี้ นอกจากได้ทราบถึงความเป็นอยู่ วิถีชีวิต และข้อมูลระดับครัวเรือนของแต่ละหลังคาเรือนแล้ว ยังได้ทราบถึงศาสนสถานที่สำคัญชุมชน คือวัดหนองปรือ หมู่ 3 เยี่ยมชมและกราบไว้หลวงปู่ด่อน ชยยโส อายุกว่า 100 ปี อดีตพระเกจิดีงอีสานใต้ พระนักปฏิบัติธรรม เป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของญาติโยมชาว จังหวัดบุรีรัมย์ ทั้งวัดหนองปรือยังเป็นศาสนสถานอีกแห่งหนึ่งที่สำคัญของตำบลสวายจีกเลยก็ว่าได้ โดยตั้งอยู่ เลขที่ 1 หมู่ 3 บ้านหนองปรือ ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

    

และอีกสถานที่ท่องเที่ยวที่โดดเด่นอีกแห่งหนึ่ง คือ วัวแดงคาเฟ่ (ธุรกิจส่วนตัว) คาเฟ่แห่งนี้ ภายในมีทั้งร้านอาหาร ห้องพักวิลล่า จุดแคมป์และลานแคมป์ ให้นักท่องเที่ยวได้มาพักผ่อนหย่อนใจได้ อีกทั้งมีจุดให้ถ่ายภาพสวยๆกับมุมชิคๆท่ามกลางธรรมชาติ มีทั้งเสียงนกร้องยามเช้า พร้อมทั้งกิจกรรมให้อาหารปลา วัวแดงคาเฟ่อยู่ห่างจากในเมืองบุรีรัมย์ 12 กิโลเมตร

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัตงานในเดือนมีนาคม

1.สภาพอากาศร้อน ทำให้การปฏิบัติงานเกิดความล่าช้าไปบ้าง

2.บางหลังคาเรือน ไม่มีคนอาศัยอยู่ เนื่องจากไปทำงานต่างจังหวัด/ย้ายที่อยู่อาศัย

อื่นๆ

เมนู